Pharmaceutical chambers in the public health protection system.
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra biologii medycznej
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
 
 
Submission date: 2018-05-25
 
 
Final revision date: 2018-12-14
 
 
Acceptance date: 2019-01-23
 
 
Publication date: 2019-02-04
 
 
Corresponding author
Łukasz Puchała   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra biologii medycznej
 
 
JoMS 2018;39(4):257-275
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
to determine the actual role of Pharmaceutical Chamber in the health care system, in particular in eliminating the pathological activities of the own members.

Material and methods:
the work indicates the scope of cases and penalties being applied by the above-mentioned bodies in the District Pharmaceutical Chamber in Olsztyn over the current and past tenure.

Results:
The obtained information points to the activity of the organization, which limits socially disadvantaged phenomena that have an impact on the health security of the society.

Conclusions:
Pharmaceutical chambers are a form of professional association of pharmacists performing profession in the Republic of Poland, and membership in them is a prerequisite for obtaining the right to practice, which allows you to work in the profession of public trust. In changing economic and social circumstances, the role and perception of the profession changes, and local government organizations acting on the basis of the Acts provide the opportunity to exercise control and support in the proper performance of the profession. Activities carried out by pharmacists should be in accordance with the law and guidelines of the Apothecary Code of the Republic of Poland. The Pharmaceutical chamber uses own bodies authorized to evaluate the activities of members of the Chambers such as the Pharmaceutical Court and the Professional Spokesman.

 
REFERENCES (23)
1.
Bogdan M., Świeczkowski D., Religijni U., (2017). Rola farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia w kontekście ochrony zdrowia publicznego. Farmacja Współczesna (10), ss. 260 266.
 
2.
Dziennik urzędowy nr 55 z 1939 r pozyskano 20.05.2018 z: www.dziennikustaw.gov.pl/du/1939/s/55/346.
 
3.
Gogacz M., (1998) Czym jest etyka zawodowa, w: Zagadnienie etyki zawodowej, (red). A. Andrzejuk, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Navo. ISBN 8390624273.
 
4.
Grychtoł A., (2015) Dylematy moralne polskich aptekarzy. Annales. Etyka w życiu gospodarczym 18 (1) ss. 103 113. ISSN 1899-2226.
 
5.
Kaczmarek E. (2015) Etyczne wyzwania w przemyśle farmaceutycznym. Zarys problematyki. Annales. Etyka w życiu gospodarczym 18 (3), ss. 99-108. ISSN 1899-2226.
 
6.
Kamiński Z., Wesołowski M. (2010) O dawnych aptekach, Farmacja Polska, 66(1) ss.25-36. ISSN 0014-8261.
 
7.
Karkowska D. (2012) Zawody Medyczne. Warszawa: Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, ss. 267. ISBN 9788326438646.
 
8.
Kłusek P. (2016) Fizjoterapeuta jako wolny zawód i zawód zaufania publicznego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (53), ss. 44 56. ISSN 0239-4375.
 
9.
Łazowska L, Murawska J. (2011), Okręgowa Izba Aptekarska 1991-2011, Olsztyn: wyd: Studio ANTYKWA. ISBN 9788393389506.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów Nr 65 poz. 612.
 
11.
Szymański J.Z. (2013) Samorządność zawodów zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim. w: Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji we współpracy z Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, ss. 21-26.
 
12.
Świeczkowski D., Krysiński J., Merks P. (2016). Rola farmaceuty i miejsce opieki farmaceutycznej w terapii nadciśnienia tętniczego. Choroby Serca i Naczyń 13 (1), ss. 23 27. ISSN 1733-2346.
 
13.
Uchwała NR VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22.01.2012 r.
 
14.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Dz.U. 1991 nr 41 poz. 179.
 
15.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 o przejęciu aptek na własność państwa oraz.
 
16.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 o zniesieniu izb aptekarskich.
 
17.
Wallink DP, Isetts BJ. (2005) Becoming "Indespensable": Developing Innovative Community Pharmacy Practices. Jour Amer Pharm Assn (45), ss. 376-389.
 
18.
Waszyk-Nowaczyk M, Simon M. (2009) Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów. Farmacja Polska, 65(11) ss. 772 774. ISSN 0014-8261.
 
19.
Waszyk-Nowaczyk M. , Simon M., Szukalska B., (2013) Opieka farmaceutyczna płaszczyzną współpracy lekarza i farmaceuty. Nowiny Lekarskie 82 (3), ss. 262 265. ISSN 0860-7397.
 
20.
Wyrok TK z 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07.
 
21.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2015r., VI SA/Wa 3285/15.
 
22.
Zbiegień-Maciąg L. (2002) Etyka w zarządzaniu organizacją, w: J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu. Warszawa: Wyd. PWN, ss. 217. ISBN 8301132663.
 
23.
Zimmermann A., Wengler L, Pawłowski L. (2009). Prawne aspekty funkcjonowania samorządu aptekarskiego w Polsce – wybrane zagadnienia. Prawo w farmacji, 65 (2), ss. 109 113.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top