ORIGINAL PAPER
Exploring the Entrepreneurial Role of Lawyers: A service-dominant logic paradigm
 
More details
Hide details
1
Krakow University of Economics
 
2
Bialystok University of Technology
 
3
SGH Warsaw School of Economics
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-11-02
 
 
Final revision date: 2024-05-05
 
 
Acceptance date: 2024-05-15
 
 
Publication date: 2024-06-27
 
 
Corresponding author
Maria Urbaniec   

Krakow University of Economics
 
 
JoMS 2024;56(2):215-238
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
This article examines the roles of lawyers in entrepreneurship through the lens of service-dominant logic. Its aim is to understand how lawyers deal with the challenges of entrepreneurship while adhering to their core ethics and practice principles. The study reveals the factors that enable lawyers to effectively meet client needs.

Material and methods:
Using an analytical approach, this study integrates the academic literature on service theory, behavioural economics and entrepreneurship. It evaluates the service relationship framework and the service-dominant logic paradigm to capture the entrepreneurial dimension of legal services. It takes into account rankings of Polish law firms and REGON register data for a comprehensive analysis.

Results:
The results of the study provide an understanding of the interplay between law and business by examining how lawyers deal with entrepreneurial challenges while maintaining ethical and professional standards. To this end, the factors that enable effective client service were identified, i.e. both tangible (business-related) and intangible (related to professional competence) factors. The analysis demonstrates the role of lawyers as proactive stakeholders in the evolving legal services market, rather than simply as administrators of legal processes. It highlights the shift towards a more entrepreneurial mindset in the legal profession.

Conclusions:
The contribution of our analysis is a multidimensional exploration of the evolving role of lawyers in the context of entrepreneurship, based on service-dominant logic theory, which emphasises the need for adaptation and value co-creation in the legal community, enhancing the competitiveness and innovation of the legal profession. The article offers an innovative and interdisciplinary perspective on the lawyer as entrepreneur.

 
REFERENCES (49)
1.
Antowiak, P. (2010). Czy to koniec zawodów prawniczych w Europie – przypadek Polski. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 1, 167-180.
 
2.
Batorski, J. (2007). Kryzys organizacyjny jako postawa organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, 2, 12-14. doi: 10.33141/po.2007.02.02.
 
3.
Chłodnicki, M. (2004). Usługi profesjonalne: przez jakość do lojalności klientów. Poznań, Poland: Marcin Chłodnicki.
 
4.
Ciupa, S.W. (2005). Kooperacja firm prawniczych – szansa na przetrwanie i rozwój małych i średnich kancelarii. Monitor Prawniczy, 18. Retrieved from https://czasopisma.beck.pl/mon....
 
5.
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance). (2021, December 10). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu.
 
6.
Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J. & Rosa, G. (Eds.). (2005). Współczesna ekonomika usług. Warsaw, Poland: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Gordon, R.W. (2000). Why Lawyers Can’t Just Be Hired Guns. In D.L. Rhode (Ed.), Ethics in Practice: Lawyers’ Roles, Responsibilities, an Regulation (pp. 42-55). New York, USA: Oxford University Press.
 
8.
Gronroos, Ch. (1990). Service Management and Marketing – Managing Moments of Truth in Service Competition. Lexington, MA, USA: Lexington Books.
 
9.
Hagan, M. (2018). The User Experience of Law: Towards a Legal Design Ethic. Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties, 15(1).
 
10.
Izdebski, H. (2006). Marketing usług prawniczych. Rozpoczęcie współpracy. In H. Izdebski & P. Skuczyński (Eds.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza (pp. 167-180). Warsaw, Poland: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
11.
Katz, D. M. (2015). The MIT School of Law? A Perspective on Legal Education in the 21st Century. Illinois Law Review, 2014(5), 1431-1470.
 
12.
Li, J. (2019). The legal profession of China in a globalized world: Innovations and new challenges. International Journal of the Legal Profession, 26(2-3), 217-264.
 
13.
McGinnis, J.O., & Pearce, R.G. (2014). The Great Disruption: How Machine Intelligence Will Transform the Role of Lawyers in the Delivery of Legal Services. Fordham Law Review, 82(6), 3041-3066.
 
14.
Mongiało, D. (2007). Czynniki wpływające na strukturę usług. Gospodarka Narodowa, 3, 85-98.doi: https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
15.
Nizioł, K. (2018). Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ na konkurencję na rynku usług prawniczych. Acta Juris Stetinensis, 3(23), 163-180.
 
16.
Orfin, A. (2012). Usługi prawnicze XXI wieku. Ekonomiczne Problemy Usług, 96, 431-442.
 
17.
Payne, A. (1993). The Essence of Service Marketing, New York, USA: Prentice Hall.
 
18.
Raczkowski, B. (2011). Kim powinien być prawnik. Mida, 6, 22-23.
 
19.
Regan, M. C., & Heenan, D. A. (2010). Supply chains and porous boundaries: The disaggregation of legal services. Fordham L. Rev., 79, 2137.
 
20.
Rogoziński, K. (2000a). Nowy marketing usług. Poznań, Poland: Akademia Ekonomiczna.
 
21.
Rogoziński, K. (2000b). Usługi rynkowe. Poznań, Poland: Akademia Ekonomiczna.
 
22.
Rogoziński, K. (2023). Service-dominant logic – intelektualny przekręt? http://usluga.edu.pl/2023/01/0....
 
23.
Rosa, G. (2015). Rynek usług jako przedmiot badań. In G. Rosa (Ed.), Konsument na rynku usług – ujęcie teoretyczne (pp. 15-23). Warsaw, Poland: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
24.
Rzeczpospolita. (2022). Law office ranking. Retrieved from https://rankingkancelarii.rp.p....
 
25.
Sarkowicz, R. (2003). O tzw. moralnym kryzysie profesji prawniczej. In J. Stelmach (Ed.), Studia z filozofii prawa II (pp. 159-162). Kraków, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
26.
Skąpska, E. & Chrostowska, K. (2022). Składniki wartości emocjonalnej oferty jako instrumenty konkurowania. Studia Społeczne, 1(36), 173-184.
 
27.
Skąpska, E. (2019). Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług. Warsaw, Poland: CeDeWu.
 
28.
Skąpska, E. (2023). Inteligencja ekonomiczna w działalności usługowej. Warsaw, Poland: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
29.
Sołtys, B. (2015). Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych. Przegląd Prawa i Administracji, 3661, 581-597.
 
30.
Sołtys, B. (2017). Formy organizacyjno-prawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim. Wrocław, Poland: Uniwersytet Wrocławski.
 
31.
Statistics Poland. (2013). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2012. Warsaw, Poland: Author.
 
32.
Statistics Poland. (2014). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2013. Warsaw, Poland: Author.
 
33.
Statistics Poland. (2015). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2014. Warsaw, Poland: Author.
 
34.
Statistics Poland. (2016). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2015. Warsaw, Poland: Author.
 
35.
Statistics Poland. (2017). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016. Warsaw, Poland: Author.
 
36.
Statistics Poland. (2018). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2017. Warsaw, Poland: Author.
 
37.
Statistics Poland. (2019). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2018. Warsaw, Poland: Author.
 
38.
Statistics Poland. (2020). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019. Warsaw, Poland: Author.
 
39.
Statistics Poland. (2021). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2020. Warsaw, Poland: Author.
 
40.
Statistics Poland. (2022). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2021. Warsaw, Poland: Author.
 
41.
Statistics Poland. (2023a). Polska Klasyfikacja Działalności – Schemat Klasyfikacji PKD 2007. Retrieved from https://stat.gov.pl/Klasyfikac....
 
42.
Statistics Poland. (2023b). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – Schemat Klasyfikacji PKWiU 2015. Retrieved from https://stat.gov.pl/Klasyfikac....
 
43.
Statistics Poland. (2023c). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2022. Warsaw, Poland: Author.
 
44.
Susskind, R. E., & Susskind, D. (2015). The future of the professions: How technology will transform the work of human experts. Oxford University Press, USA.
 
45.
Urbaniec, M. (Ed.). (2022). The Digital Economy and the European Labour Market. London: Taylor & Francis.
 
46.
Vargo, S.L. & Lusch, R.F. (2015). Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic. Journal of the Academy of Marketing Science, 44, 5-23. doi:http://doi.org/10.1007/s11747-....
 
47.
Vargo, S.L., Koskela-Huotari, K. & Vink, J. (2020). Service-Dominant Logic: Foundations and Applications. In E. Bridges & K. Fowler (Eds.) The Routledge Handbook of Service Research Insights and Ideas (pp. 3-23). New York: Routledge.
 
48.
Vargo, S.L., Lusch, R.F. & Akaka, M.A. (2010). Advancing Service Science with Service Dominant Logic: Clarifications and Conceptual Development. In: P. P. Maglio, C. Kieliszewski, A. Spohrer, C. James (eds.), Handbook of Service Science (pp. 133–156). New York: Springer.
 
49.
Zielewski, P. (2022, March 31). Prawnicy polecają prawników. Lista Najlepsze Kancelarie 2022. Forbes.pl. Retrieved from https://www.forbes.pl/prawo-i-....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top