Tax debt spiral
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 
 
Submission date: 2018-03-02
 
 
Final revision date: 2018-05-28
 
 
Acceptance date: 2018-09-26
 
 
Publication date: 2019-02-04
 
 
Corresponding author
Tomasz Kazimierz Talar   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, ul. Zawada 10, 63-630 Rychtal, Polska
 
 
JoMS 2018;39(4):293-307
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the work is to analyze one of the reasons that may affect the creation of a spiral of debt on the part of a natural person conducting business

Material and methods:
In principle, the legal-dogmatic method, analysis and synthesis were used.

Results:
The creation of a spiral of indebtedness for natural persons conducting business activity may be indirectly caused by a specific abandonment by the taxpayer consisting in refraining from paying an advance on income tax on time. By postponing the obligation to pay tax, the taxpayer transfers the burden of tax liability to a different date, which, as a consequence, may cause accumulation of various obligations. Such a financial policy may ultimately lead to attempts to incur further obligations, not necessarily safe from the point of view of the financial liquidity of the enterprise and the natural person.

Conclusions:
Adjustment of applicable tax law may, but does not have to contribute to reducing the risk of creating a spiral of indebtedness of a natural person conducting business activity

 
REFERENCES (14)
1.
Auksztol J., Chomuszko M., Polit-Szychalewska M.(2015), Poradnik przedsiębiorcy. Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301182045.
 
2.
Balza B. (2013), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza. Wydawca: Difin. ISBN 9788379300471.
 
3.
Melezini A.,Teszner K. (2018), Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz. Wydawca: Wolters Kluwer. ISBN 9788381240222.
 
4.
Niedziółka, I. (2014). Dziecko jako konsument. Journal of Modern Science, 20(1), 419-430. ISSN 1734-2031.
 
5.
Popławski, Mariusz. Art. 3. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, 2018-01-09 00:00 [dostęp: 2018-02-14]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentar....
 
6.
Popławski, Mariusz. Art. 4. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, 2018-01-09 00:00 [dostęp: 2018-02-14]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentar....
 
7.
Sitek, P. (2018). Prawna analiza przyczyn i skutków spirali finansowej. Journal of Modern Science, 37(2), 271-285. https://doi.org/10.13166/jms/9.... ISSN 1734-2031.
 
8.
Stangret-Smoczyńska A. (2016), Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego. Wydawca: C.H. Beck. ISBN 9788325587468, 9788325587475.
 
9.
Talar T. (2016), Księga przychodów i rozchodów jako źródło informacji nie tylko podatkowych. [w]:Niemczyk-Wójcik A, Talar T., Sytuacja prawno-finansowa przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855636.
 
10.
Talar T. (2016a), Nierzetelność i wadliwość ksiąg podatkowych. Wyzwanie czy zagrożenie dla polskiego sektora bankowego. [w]: Sitek P., Wyzwania i szanse dla polskiego sektora bankowego, Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855667.
 
11.
Talar T. (2016b), Obciążenia fiskalne a bezpieczeństwo finansowe mikroprzedsiębiorcy. [w]: Karpiuk M., Sawicka M, Sitek P., Prawo bezpieczeństwa finansowego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji. ISBN 9788362383702.
 
12.
Talar T. (2016c), Oddziaływanie zmian wartości pieniądza na przedsiębiorstwo. [w]: Sitek P., Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie, Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855674.
 
13.
Talar T. (2016d), Ryczałtowe formy opodatkowania przychodów przedsiębiorców. [w]: Niemczyk-Wójcik A., Talar T., Sytuacja prawno-finansowa przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855636.
 
14.
Tanajewska R. (2017), Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej. Wydawca: C.H. Beck. ISBN 9788325596866.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top