Transport needs for agribusiness sector in Poland
 
More details
Hide details
1
WULS-SGGW, Poland
 
 
Submission date: 2018-06-10
 
 
Final revision date: 2018-12-07
 
 
Acceptance date: 2019-01-10
 
 
Publication date: 2019-02-04
 
 
Corresponding author
Tomasz Rokicki   

WULS-SGGW, Poland
 
 
JoMS 2018;39(4):309-320
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main aim of the paper was to indicate correlation between the economic situation in Poland and the volume of transport of agribusiness sector products.

Material and methods:
Secondary sources were used for the study, which include all the studies and statistical data of the Central Statistical Office and national and international literature on the subject. The research concerned the years 2005-2016. Pearson's linear correlation was used for this analysis.

Results:
In 2005-2016, loads in Poland were mainly transported by road. The share of this mode of transport in terms of volume of transported cargo in tonnes increased from 75.9% in 2005 to 83.22% in 2016.

Conclusions:
Transport is said to be an activity that supports and influence the economic development. Depending on the production sectors in the country, the transport volume varies between different products and raw materials. The research results indicated that since 2005 the demand for road transport of products from the agribusiness sector has grown faster than in other cargo groups. The share of this type of cargo in total transport is growing and is higher than the average for total products. At the same time, the relationship between the volume of transport and economic indicators is very strong.

 
REFERENCES (20)
1.
Baran, J. (2012). Organizacja transportu w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka 4/2012, s. 827-835. ISSN 1231-5478.
 
2.
Burnewicz, J., Szczerba, E. (2004), Nowa jakość polskiego transportu po integracji z EU. Przegląd Komunikacyjny nr 10, s 3-11. ISSN 0033-2232.
 
3.
Farahani, P., Grunow, M., Günther, H-O. (2012). Integrated production and distribution planning for perishable food products. Flexible Services and Manufacturing Journal, 24 (1), 28–51. ISSN 1936-6582.
 
4.
Gajewska, T. (2014). Analiza transportu produktów żywnościowych. Logistyka 2014, nr 6, s. 3716-3724. ISSN 1231-5478.
 
5.
Górecka, A., Nowakowska, M., Tubis. (2017) Vulnerability assessment of passenger transport system-case study. Reliability and safety: innovating theory and practice. Conference: 26th Conference on European Safety and Reliability (ESREL), Glasgow, Scotland, Sep 25-29, 2016, s 1817-1823. ISBN 9781138029972.
 
6.
Górecka, A., Rokicki, T. (2014). The significance of transportation in agribusiness companies. CLC 2013: Carpathian Logistics Congress - Congress proceedings, Dec 9-11, 2013, Cracow, Poland, Ed. Tanger Ltd. s. 24-30. ISBN 9788087294505.
 
7.
Górecka, A., Zych-Lewandowska, M. (2016). Od producenta do konsumenta: determinanty transportu żywności w XXI wieku. Ekonomika i Organizacja Logistyki 1 (1), 2016, s. 53–63. ISSN 2543-8867.
 
8.
Grzywacz, W., Burnewicz, J. (1989) Ekonomika transportu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8320608163.
 
9.
Klepacki, B., (2013). Concept and importance of agrologistics for development of agribusiness, Carpathian Logistics Congress - Congress Proceedings, Conference: Carpathian Logistics Congress (CLC) , Cracow, Poland, Dec 09-11, 2013, Tanger Ltd, 14-17. ISBN 9788087294505.
 
10.
Krugman, P. (1991). Geography and trade, The MIT Press, Cambridge. ISBN 9780262111591.
 
11.
Krzewińska, A., Matysek, K. (2012). Wymagania stawiane środkom transportu żywności. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 5/2012, s.240-246. ISSN 1509-5878.
 
12.
Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności. (2006). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 28.6.2006.
 
13.
Lorenc, A. (2014). Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska-Rosja-wykorzystanie analizy AHP do wyboru trasy przejazdu. Dokonania Młodych Naukowców 2014, t. 4, s. 655-660. ISSN 2300-4436.
 
14.
Mindur, M., (2005), Wzajemne relacje między gospodarką a transportem, LogForum, vol.1, Issue 1, No 6, s. 1-12. ISSN 1895-2038.
 
15.
Parlińska, M., Górecka, A., Misiejuk, M. (2012). Transportation service satisfaction – case study of shipping contractor of “Agro -Fish” company, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, vol 15, issue 3. ISSN 1505-0297.
 
16.
Prud’homme, R. (2002). Transport and economic development, Report of the 109 Round Table on Transport Economics, ECMT, Paris. ISBN 9282112985.
 
17.
Rokicki, T. (2013). The importance of logistics in agribusiness sector companies in Poland. Economic Science for Rural Development, Issue: 30, s. 116-120. ISSN 1691-3078.
 
18.
Rydzkowski, W., Wojewódzka-¬Król K. (2009). Transport, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301195878.
 
19.
Stanisławek, J. (2010). Podstawy statystyki. Opis statystyczny, korelacja i regresja, rozkłady zmiennej losowej, wnioskowanie statystyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372078827.
 
20.
Vickerman, R. (2008). Recent evolution of research into the wider economic benefits of transport, Infrastructure investments, by the wider economic benefits of transport. Macro-, meso- and microeconomic transport planning and investment tools, Report of the 140 Round Table on Transport Economics, OECD/ITF, Paris. ISSN 20708270.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top