Determinants of entrepreneurship - modern aspects of security
 
More details
Hide details
1
WSGE
 
 
Submission date: 2018-04-14
 
 
Final revision date: 2018-06-16
 
 
Acceptance date: 2018-06-22
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
Corresponding author
Aleksandra Szejniuk   

WSGE, Warszawa 04 -088, ul.Majdańska 9 m 67, 04 -088 Warszawa, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):161-176
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The entrepreneurship and innovation are key factors in the organization's success in the market.

Material and methods:
Innovative attitudes implemented in the sphere of the economy bring measurable benefits.

Results:
The changes in today's reality are conditioned by new technologies.

Conclusions:
The organizations operating on the market have to adapt to them. It is extremely important to adapt and skillfully use the most valuable capital that people have with their knowledge and skills. There are the employees who plan and implement changes in the market. The people and above all, their intellectual capital is a guarantee of successful organization on the competitive market. The entrepreneurship is an important area for the economic development. It is about innovation and creativity in the context of the economic situation in the country. It is extremely important to feel safe as a motive for human activity. This is the effect of the greater awareness which results from the basic principles of the meeting human needs. The ensuring of the security is the condition of proper development of the people both professionally and intellectually. The integration with the European Union is a guarantee of any security not in Europe only but also around the world.

 
REFERENCES (24)
1.
Andrew, J.P., Sirkin, H.L. (2004). Innowacyjność jako źródło dochodów, „Harvard Business Review Polska” Nr 4, s. 90.
 
2.
Bossak, J.W., Bieńkowski W., (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 8373780807.
 
3.
Bratnicki, M. (2001). Przedsiębiorczość i dynamika organizacji, „Organizacja i kierowanie” Nr 2, s. 21. ISSN 0137-5466.
 
4.
Bratnicki, M. (2005). W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiary przedsiębiorczości organizacyjnej, „Organizacja i kierowanie” Nr 4, s. 14. ISSN 0137-5466.
 
5.
Czekaj, J. (2012). Podstawy zarządzania informacją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788372525802.
 
6.
Firthirth, D. (2012). Life and work, Express Oxford Capstone Publishing . ISBN 9781515779650.
 
7.
http:/www.thefreeditionary.com/security.
 
8.
Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa.
 
9.
Księżopolski, K.M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. ISBN 9788371510373.
 
10.
Kuciński, K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa: Difin. ISBN 9788376412146.
 
11.
Kuźniar, R. (2005). Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. ISBN 8373831363.
 
12.
Lisiecki, M. (2008). Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwanie XXI wieku, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa. ISBN 9788386228867.
 
13.
Paczkowski, A. (2012). Strategia i taktyka obozu władzy, Wydawnictwo Literackie.
 
14.
Piasecki, B. (2001). Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Warszawa: PWN. ISBN 8301134496.
 
15.
Raczkowski, K. (2011). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku. W: K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne: wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326416873.
 
16.
Rutkowski, C. (2009). Sieć bezpieczeństwa: domeny, relacje, dylematy i szanse. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. ISBN 9788386228959.
 
17.
Rybak, M. (red.). (2003). Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 8388840436.
 
18.
Schumpeter, J. (1990). Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN. ISBN 8301109300.
 
19.
Szejniuk, A. (2014a). Potrzeba stosowania audytu bezpieczeństwa informacji w organizacjach. W: M. Sitek, J. Niedziółka, A. Ukleja (red.), Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753451.
 
20.
Szejniuk, A. (2014b). Równowaga przez życie osobiste, „Journal of Modern Science” 2/21, s. 325. ISSN 1734-2031.
 
21.
Szejniuk, A. (2013a). Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, s. 19. ISBN 9788362753277.
 
22.
Szejniuk, A. (2013b). Przedsiębiorczość szansą rozwoju społeczeństwa lokalnego. W: B. Barbachowska (red. nauk.), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, s. 9. ISBN 9788362753277.
 
23.
Ujda-Dyńska, B. (2004). Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teorii ekonomii. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego s. 201. ISBN 9788389639660.
 
24.
Zahra, S.A. (2005). Corporate entrepreneurship. W: The Blackwell Encyclopedia of Management, t. III, Malden–Oxford–Carlton: Blackwell Publishing, s. 42. ISBN 9781405116503.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top