PL EN
Podatkowa spirala zadłużenia
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 
 
Data nadesłania: 02-03-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-05-2018
 
 
Data akceptacji: 26-09-2018
 
 
Data publikacji: 04-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Kazimierz Talar   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, ul. Zawada 10, 63-630 Rychtal, Polska
 
 
JoMS 2018;39(4):293-307
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest analiza jednej z przyczyn mogących mieć wpływ na powstanie po stronie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą spirali zadłużenia

Materiał i metody:
Zasadniczo wykorzystano metodę prawno-dogmatyczną oraz analizę i syntezę.

Wyniki:
Powstanie spirali zadłużenia u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może być pośrednio spowodowane swoistym zaniechaniem ze strony podatnika polegającym na powstrzymaniu się od wpłacenia w terminie zaliczki na podatek dochodowy. Odraczając w ten sposób obowiązek zapłaty podatku, podatnik przenosi ciężar zobowiązania podatkowego na inny termin, co w konsekwencji może spowodować nagromadzenie się różnych zobowiązań. Taka polityka finansowa może w efekcie doprowadzić do prób zaciągania kolejnych zobowiązań, niekoniecznie bezpiecznych z punktu widzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa i osoby fizycznej

Wnioski:
Dostosowanie obowiązujących przepisów prawa podatkowego może ale nie musi przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania spirali zadłużenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 
REFERENCJE (14)
1.
Auksztol J., Chomuszko M., Polit-Szychalewska M.(2015), Poradnik przedsiębiorcy. Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301182045.
 
2.
Balza B. (2013), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza. Wydawca: Difin. ISBN 9788379300471.
 
3.
Melezini A.,Teszner K. (2018), Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz. Wydawca: Wolters Kluwer. ISBN 9788381240222.
 
4.
Niedziółka, I. (2014). Dziecko jako konsument. Journal of Modern Science, 20(1), 419-430. ISSN 1734-2031.
 
5.
Popławski, Mariusz. Art. 3. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, 2018-01-09 00:00 [dostęp: 2018-02-14]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentar....
 
6.
Popławski, Mariusz. Art. 4. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, 2018-01-09 00:00 [dostęp: 2018-02-14]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentar....
 
7.
Sitek, P. (2018). Prawna analiza przyczyn i skutków spirali finansowej. Journal of Modern Science, 37(2), 271-285. https://doi.org/10.13166/jms/9.... ISSN 1734-2031.
 
8.
Stangret-Smoczyńska A. (2016), Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego. Wydawca: C.H. Beck. ISBN 9788325587468, 9788325587475.
 
9.
Talar T. (2016), Księga przychodów i rozchodów jako źródło informacji nie tylko podatkowych. [w]:Niemczyk-Wójcik A, Talar T., Sytuacja prawno-finansowa przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855636.
 
10.
Talar T. (2016a), Nierzetelność i wadliwość ksiąg podatkowych. Wyzwanie czy zagrożenie dla polskiego sektora bankowego. [w]: Sitek P., Wyzwania i szanse dla polskiego sektora bankowego, Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855667.
 
11.
Talar T. (2016b), Obciążenia fiskalne a bezpieczeństwo finansowe mikroprzedsiębiorcy. [w]: Karpiuk M., Sawicka M, Sitek P., Prawo bezpieczeństwa finansowego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji. ISBN 9788362383702.
 
12.
Talar T. (2016c), Oddziaływanie zmian wartości pieniądza na przedsiębiorstwo. [w]: Sitek P., Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie, Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855674.
 
13.
Talar T. (2016d), Ryczałtowe formy opodatkowania przychodów przedsiębiorców. [w]: Niemczyk-Wójcik A., Talar T., Sytuacja prawno-finansowa przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855636.
 
14.
Tanajewska R. (2017), Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej. Wydawca: C.H. Beck. ISBN 9788325596866.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top