Prawna analiza przyczyn i skutków spirali finansowej
Paweł Sitek 1  
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Sitek   

WSGE, ul. 1 Maja 12, 88-160 Janikowo, Polska
Data nadesłania: 18-02-2018
Data akceptacji: 14-06-2018
Data publikacji: 23-07-2018
 
JoMS 2018;37(2):271–285
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badawczym artykułu jest analiza spirali finansowej w ujęciu prawno-dogmatycznym.Przedmiotem badania są przyczyny a dokładniej skutki spirali finansowej. W tym kontekście dokonywana jest diagnoza stanu prawnego spirali finansowej w połączeniu z czynnikami subiektywnymi potencjalnego pożyczkobiorcy.

Materiał i metody:
wykorzystano metodę prawno-dogmatyczną oraz analizę i syntezę.

Wyniki:
Wyniki wskazują na lukę w polskim ustawodawstwie i narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego. Omówiony problem spirali finansowej stanowi narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego a jednocześnie bezpieczeństwa finansowego kraju. Problem działalność sektora poza bankowego i standardy świadczenia usług finansowych pozostaje ciągle nierozwiązany

Wnioski:
Wnioski de lege ferenda i wnioski de lege lata. Reasumując, można stwierdzić, że omówione zagadnienia dotyczące stosowania ustawy o kredycie konsumenckim są znacząco obchodzone. Przedstawione przykłady luk i praktycznych interpretacji na gruncie obowiązujących przepisów są nieakceptowalne w nowoczesnym Państwie prawna.

 
REFERENCJE (7)
1.
Bywalec, C., (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301168230.
 
2.
Hinc, A. (2009). Budżet domowy pod ostrzałem. Czego nie wiedzą ludzie mający problemy finansowe?, Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli. ISBN 9788375828405.
 
3.
Majewska, R. (2015). Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Egzekucja i potrącenia dobrowolne, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ISBN 9788325574635.
 
4.
Pluta, W., Michalski, G. (2013). Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową?, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325555405.
 
5.
Raport NBP o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2017.
 
6.
Sitek, P., (2015). The economic security of the State and the banking union, Lambert Academic Publishing. Saarbrucken, Germany.
 
7.
Wichrowski, G, (2017). Upadłość konsumencka. Kraków: Ridero. ISBN 9788381045186.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031