Kryminologiczne i prawne aspekty przestępstwa lichwy.
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Gołębiewski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Brzozowa, 5, 05-430 CELESTYNÓW, Polska
Data nadesłania: 18-02-2018
Data ostatniej rewizji: 18-04-2018
Data akceptacji: 11-05-2018
Data publikacji: 23-07-2018
 
JoMS 2018;37(2):287–306
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zjawisko prywatnych pożyczek, wpisujących się w potrzeby poszukujących ratunku finansowego pożyczkobiorców, to niejednokrotnie działalność przestępcza bazująca na przymusowym położeniu dłużników. Niewspółmierne świadczenie nakładane na pożyczkobiorców, związane z ich przymusowym położeniem to teoretycznie ich wybór, a w praktyce często jedyna droga do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Celem badawczym pracy jest kryminologiczna analiza zjawiska lichwy, która z pewnością pozwoli na głębsze zrozumienie przyczyn występowania tego czynu zabronionego oraz podstaw jakie stają się argumentacją dla przestępczego działania. Praktyczna ocena możliwości wykorzystania art. 304 k.k. pozwoli odpowiedzieć na pytanie dotyczące skuteczności tej regulacji. Warto również pochylić się nad tezą: czy istnieje możliwość nowelizacji przepisu pozwalającej na zwiększenie jego funkcji powierzonej mu w Kodeksie karnym? Postulaty de lege ferenda, to rozważanie na temat możliwości uszczelnienia systemu prawnego, pozwalającego sprawniej walczyć z przestępstwem lichwy.
 
REFERENCJE (18)
1.
Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2004). Kryminologia, Gdańsk: Wydawnictwo ARCHE. ISBN 8387570060.
 
2.
Bojarski, M. (2006). Kodeks Karny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa: LexisNexis. ISBN 9788373346819.
 
3.
Buczkowski, K. (1999). Przestępstwo lichwy w kodeksie karnym – przeszłość i teraźniejszość, „Państwo i Prawo” Nr 7. ISSN 0031-0980.
 
4.
Czajka, D. (2000). Przestępstwa menedżerskie, Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
 
5.
Giezek, J. (red.). (2014). Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326441998.
 
6.
Grześkowiak, A. Wiak, K. (red.). (2018). Kodeks Karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325596507.
 
7.
Górniok, O. (1994). Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Hołyst, B. (2009). Kryminologia, Warszawa: LexisNexis. ISBN 8301114673.
 
9.
Kojder, A. (2011). Godność i siła prawa, Warszawa: Oficyna Naukowa. ISBN 8388164317.
 
10.
Kozłowska-Kalisz, P., Szczekala, A. (2014). Przestępstwo lichwy (w świetle badań empirycznych), „Prawo w Działaniu” Nr 18. ISSN 2084-1906.
 
11.
Królikowski, M., Zawłocki, R. (red.). (2017). Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 222–316, wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
12.
Krużołek, K. (2013). Prawnofinansowe aspekty zwalczania lichwy bankowej, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” Nr 1. ISSN 1689-8052.
 
13.
Mozgawa, M. (red.). (2017). Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwert Polska. ISBN 9788381075442.
 
14.
Osajda, K. (red.). (2017). Kredyt konsumencki. Komentarz, wyd. 1, Warszawa: wyd. C.H. Beck, Legalis/el.
 
15.
Tokarczyk, R. (2009). Filozofia prawa, Warszawa: LexisNexis. ISBN 9788376202907.
 
16.
Wytyczne Prokuratora Generalnego z 22.08.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim oraz o przestępstwa oszustwa skutkujące utratą przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości.
 
17.
Zaleski, T. (red.). (2015). Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Tom 9, wyd. 2, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325529284.
 
18.
Żółtek, S. (2009). Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa: Gandalf. ISBN 9788376015040.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031