Pomiędzy sprawiedliwym prawem a sprawiedliwym społeczeństwem
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data nadesłania: 27-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-06-2020
 
 
Data akceptacji: 21-07-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Artur Łuszczyński   

Uniwersytet Rzeszowski
 
 
JoMS 2020;44(1):255-268
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza zmian zachodzących w rozumieniu pojęcia sprawiedliwości. Początkowo termin ten odnosił się do prawa by następnie w większym stopniu opisywać znaczenie polityczne. W pracy omówione zostały główne ujęcia problemu, poczynając od starożytnych koncepcji Platona, Arystotelesa, Cycerona. Spośród myślicieli współczesnych najwięcej miejsca poświęcono teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, oraz wybranym krytykom koncepcji amerykańskiego filozofa. Wśród zastosowanym metod badawczych wiodącą jest metoda deskryptywna, posiłkowo zaś metody historyczno-opisowa i komparatystyczna. Uzyskane wyniki upoważniają do twierdzenia, że nastąpił przełom w rozumieniu sprawiedliwości, częściej dyskutowanej obecnie w sferze politycznej niż prawnej. Prawne rozumienie pojęcia sprawiedliwości zostało ustalone już w starożytności i jego istota pozostała niezmienna do dnia dzisiejszego, z nieznacznymi zmianami.
 
REFERENCJE (24)
1.
Andryszczak P. (2015). Droga do sprawiedliwego społeczeństwa w ujęciu Johna Rawlsa i Alasdaira MacIntyre’a: analiza krytyczna, Kraków: Wydawnictwo Scriptum. ISBN 9788364028908.
 
2.
Arystoteles (2011a). Etyka nikomachejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301151720.
 
3.
Arystoteles (2011b). Polityka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8304048116.
 
4.
Bartnicki A., Michałek K., Rusinowa I. (1992). Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzieje polityczne, Warszawa: EGROSS. ISBN 8385253076.
 
5.
Cyceron (1999a). O prawach, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 
6.
Cyceron (1999b). O państwie, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 
7.
Daniels N. (red.), (1975). Reading Rawls: Critical Studies on Rawls' A Theory of Justice, New York: Basic Books. ISBN 9780804715034.
 
8.
Jelenkowski M.M. (1989). Doktryna sprawiedliwości społecznej Johna Rawlsa, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
9.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (2002). Tłum. Andrzej Pułło. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 
10.
Lovett F. (2011), Rawls’s A Theory of Justice: A Reader's Guide, London: Continuum. ISBN 9781441171078.
 
11.
MacIntyre A. (2007). Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360807194.
 
12.
Mandle J. (2009). Rawls’s A Theory of Justice. An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521646673.
 
13.
Mill J.S. (2006). Utylitaryzm. O wolności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978830114333602.
 
14.
Nozick R. (1974). Anarchy. State. Utopia, New York: Basic Books. ISBN 9780465051007.
 
15.
Nozick R. (1999). Anarchia. Państwo. Utopia, Warszawa: Wyd. Fundacja Aletheia. ISBN 8387045365.
 
16.
Platon (1982). Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa, Warszawa: Wydawnictwo PWN. ISBN 8301015748.
 
17.
Platon (1997). Prawa, Warszawa: Wydawnictwo Alfa-Wero. ISBN 8371790139.
 
18.
Platon (2006). Państwo, Kęty: Wydawnoctwo Antyk. ISBN 8391066177.
 
19.
Popper K.R. (2007), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148430.
 
20.
Prostak R. (2004). Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 8323319405.
 
21.
Rawls J. (1971). A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press. ISBN 9780674017726.
 
22.
Rawls J. (1994). Teoria sprawiedliwości, Warszawa: Wydawnictwo PWN. ISBN 9788301161729.
 
23.
Sadurski W. (1980), Neoliberalny system wartości politycznych, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
24.
Sandel M.J. (2009). Liberalizm a granice sprawiedliwości, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360807408.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top