Criminological and legal aspects of usury crime.
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2018-02-18
 
 
Final revision date: 2018-04-18
 
 
Acceptance date: 2018-05-11
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
Corresponding author
Paweł Gołębiewski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Brzozowa, 5, 05-430 CELESTYNÓW, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):287-306
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The phenomenon of private loans, in line with the financial seekers seeking financial help, is often criminal activity based on obligatory debtors' positions. The disproportionate benefit imposed on borrowers related to their involuntary position is theoretically their choice, and in practice often the only way to meet basic needs. The research goal of the work is a criminological analysis of the phenomenon of usury, which will certainly allow a deeper understanding of the causes of this prohibited act and the grounds that become arguments for criminal activity. Practical evaluation of the possibility of using art. 304 k.k. will allow you to answer the question about the effectiveness of this regulation. It is also worth considering the thesis: is there a possibility of amending the provision allowing to increase its function entrusted to it in the Penal Code? Demands of de lege ferenda, this is a reflection on the possibility of sealing the legal system, allowing us to fight the crime of usury more efficiently.
 
REFERENCES (18)
1.
Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2004). Kryminologia, Gdańsk: Wydawnictwo ARCHE. ISBN 8387570060.
 
2.
Bojarski, M. (2006). Kodeks Karny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa: LexisNexis. ISBN 9788373346819.
 
3.
Buczkowski, K. (1999). Przestępstwo lichwy w kodeksie karnym – przeszłość i teraźniejszość, „Państwo i Prawo” Nr 7. ISSN 0031-0980.
 
4.
Czajka, D. (2000). Przestępstwa menedżerskie, Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
 
5.
Giezek, J. (red.). (2014). Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326441998.
 
6.
Grześkowiak, A. Wiak, K. (red.). (2018). Kodeks Karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325596507.
 
7.
Górniok, O. (1994). Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Hołyst, B. (2009). Kryminologia, Warszawa: LexisNexis. ISBN 8301114673.
 
9.
Kojder, A. (2011). Godność i siła prawa, Warszawa: Oficyna Naukowa. ISBN 8388164317.
 
10.
Kozłowska-Kalisz, P., Szczekala, A. (2014). Przestępstwo lichwy (w świetle badań empirycznych), „Prawo w Działaniu” Nr 18. ISSN 2084-1906.
 
11.
Królikowski, M., Zawłocki, R. (red.). (2017). Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 222–316, wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
12.
Krużołek, K. (2013). Prawnofinansowe aspekty zwalczania lichwy bankowej, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” Nr 1. ISSN 1689-8052.
 
13.
Mozgawa, M. (red.). (2017). Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwert Polska. ISBN 9788381075442.
 
14.
Osajda, K. (red.). (2017). Kredyt konsumencki. Komentarz, wyd. 1, Warszawa: wyd. C.H. Beck, Legalis/el.
 
15.
Tokarczyk, R. (2009). Filozofia prawa, Warszawa: LexisNexis. ISBN 9788376202907.
 
16.
Wytyczne Prokuratora Generalnego z 22.08.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim oraz o przestępstwa oszustwa skutkujące utratą przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości.
 
17.
Zaleski, T. (red.). (2015). Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Tom 9, wyd. 2, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325529284.
 
18.
Żółtek, S. (2009). Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa: Gandalf. ISBN 9788376015040.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top