PL EN
Rola motywacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Agnieszka Dobrzańska   

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Data nadesłania: 27-08-2018
Data akceptacji: 19-12-2018
Data publikacji: 04-02-2019
 
JoMS 2018;39(4):135–152
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem przeprowadzonych badań jest zdefiniowanie stanu motywacji w organizacji oraz wpływ motywacji pracowników na rozwój organizacji.

Materiał i metody:
Do badań została użyta jedna z metod sondażu diagnostycznego – ankieta, która została przeprowadzona na pracownikach działu administracji w międzynarodowej korporacji. Pracownicy sporządzali ankietę osobno w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, bez ingerencji osób trzecich. Miało to zapobiec manipulacji wynikami badań.

Wyniki:
Wyniki zostały zaprezentowane za pomocą wykresów i diagramów.

Wnioski:
Całościowa analiza przeprowadzonych badań na wybranej grupie respondentów pozwala na określenie poniższych wniosków: 1. Charakterystyka respondentów wykazała, że w badanym środowisku przeważa, grupa młodych ludzi w wieku 31-40 lat głownie mężczyzn posiadających wyższe wykształcenie co przekłada się na sposób zaspokajania potrzeb w procesie motywacji; 2. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikację zawodowo, co oznacza, że ich proces doszkalania i edukacji jest opłacany przez pracodawcę, który inwestuje w kapitał ludzki firmy; 3. Pracownicy oceniają swoje stosunki z przełożonymi na bardzo dobrym poziomie, znacznie powyżej średniej; 4. Struktura systemu motywacyjnego pozytywnie wpływa na stosunek pracowników do zakresu obowiązków; 5. Im pracownik bardziej zmotywowany tym więcej innowacyjności wnosi do firmy i częściej jego pomysły są wdrażane w struktury organizacji; 6. Im większa motywacja tym większe sukcesy poszczególnych jednostek oraz całych zespołów; 7. Duża liczba pracowników w procesie delegowania uprawnień przyczynia się do rozwoju organizacji, podejmując samodzielnie ważne decyzje;

 
REFERENCJE (12)
1.
Bruce A., Pepitone J. (2001), Jak motywować pracowników, Warszawa: Wyd. RM. ISBN 837243140X.
 
2.
Dla Mózgu 2003, http://www.dlamozgu.pl/motywac... [pobrano: 06.04.2015 r.].
 
3.
Gableta M., Cierniak A. (2008), Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujących w Europie, Wrocław: Wyd. I-BiS. ISBN 9788385773979.
 
4.
Kozłowski W. (2009), Zarządzanie motywacją pracowników, , Warszawa: Wyd. CEDEWU. ISBN 9788375561906.
 
5.
Krames J. (2005), 24 lekcje najwybitniejszego CEO na świecie, , Warszawa: Wyd. Studio Emka. ISBN 8388931504.
 
6.
Lenik P. (2011), Motywatory pozapłacowe-czyli droga do nowej jakości pracowników, Warszawa: Wyd. Difin. ISBN 9788376414294.
 
7.
Mazur M. (2013), Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, Wrocław: Oficyna Ekonomiczna.
 
8.
Niedzieski D., Wański T. (2013), Menedżer czy przywódca? ,Computer Reseller News Polska”, nr 17/18/2013. ISSN 1429-8945.
 
9.
Sajkiewicz A. (2000), Zasoby ludzkie w firmie, [w:] Sajkiewicz A, Górska J (red.), , Warszawa: Wyd. POLTEXT. ISBN 8386890770.
 
10.
Steinmann H., Schreyögg G. (2001), Zarządzanie, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. ISBN 8370855857.
 
11.
Świątek M. (2017), Motywacja: wpływ coachingu na rozwój organizacji – ujęcie syntetyczne, Rynek – Społeczność – Kultura, nr. 1(22), Wrocław. ISSN 2300-5491.
 
12.
Wawak S. (2007), Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/... [pozyskano: 06.04.2015 r.].
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031