PL EN
Innowacyjność w zarządzaniu organizacjami opartymi na wiedzy
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):289-309
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest przedstawienie innowacyjnych zmian w nowoczesnym zarządzaniu wiedzą i organizacjami opartymi na wiedzy. W artykule uzasadniono niezbędność wprowadzania innowacyjnego zarządzania w okresie szybkiego rozwoju konkurencyjności rynkowej. Wykazano wpływ zmian technologicznych, informatycznych i komunikacyjnych na metody i formy współczesnego zarządzania. Ponadto przedstawiono warunki jakie powinna spełniać organizacja oparta na wiedzy. Ukazano jej cechy charakterystyczne, zasady i koncepcje. Podano przykłady związanych z wiedzą organizacji: sieciowych, fraktalnych i wirtualnych. Pokazano konieczność zmian w zarządzaniu organizacjami, pragnącymi uzyskać sukces i przewagę konkurencyjną na rynku. Zaprezentowano czynniki istotne w nowoczesnym zarządzaniu oraz rolę i zadania kierownictwa w tym zakresie. Ukazano funkcje i instrumenty systemu zarządzania organizacjami opartymi na wiedzy. Podkreślono rolę lidera postępu i pracowników wiedzy w kreowaniu wizerunku organizacji. Omówiono znaczenie kreatywności i innowacyjności w usprawnieniu zarządzania. Zobrazowano zależność sukcesu organizacji od kreatywnych i pełnych inicjatyw pracowników i sprawnych menadżerów. Zwrócono również uwagę na zalety innowacji w zarządzaniu i trudności w ich wprowadzaniu w życie. Dokonano porównania między zarządzaniem tradycyjnym a zarządzaniem opartym o innowacje.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top