PL EN
Bezrobocie zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego – stan w Polsce od 2005 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):311-321
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Uznaje się, że bezrobocie jest jedną z najbardziej dotkliwych kwestii społecznych. To zjawisko złożone i wielowymiarowe, które jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego – przynosi ujemne skutki dla bezrobotnych, ich rodzin, a także dla całego społeczeństwa. Z bezrobociem wiążą się inne problemy: niezadowolenie społeczne, obciążenie budżetu, zawodowa dezaktywacja czy nawet marginalizacja społeczna. Bezrobocie może stać się przyczyną rozpadu rodziny czy też ogólnego obniżenia zdrowotności społeczeństwa. Dlatego też w artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z tym zjawiskiem, zaś jego skalę określono za pomocą badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urzędy Pracy. Ponadto, w oparciu o dane Centrum Badań Opinii Społecznej, wskazano opinie osób aktywnych zawodowo na temat ich poczucia zagrożenia utratą pracy. Wszystko to zobrazowało zjawisko bezrobocia w Polsce w dwóch płaszczyznach: bezrobocie rejestrowane w latach 2005– 2014 oraz poczucie zagrożenia utratą obecnej pracy wśród osób aktywnych zawodowo w latach 2005–2015.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top