Problemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie budowlanym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
JoMS 2014;21(2):271-294
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne systemów zarządzania środowiskowego według norm ISO. Podano wytyczne do budowy systemu zarządzania zintegrowanego małym lub średnim przedsiębiorstwem budowlanym, opartego na systemach zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Ponadto przedyskutowano problemy integracji systemów, omówiono zastosowania strategii Czystszej Produkcji w budownictwie oraz podano przykłady budownictwa ekologicznego i budownictwa energooszczędnego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top