Odnawialne źródła energii w Afganistanie
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Studiów Politycznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Data publikacji: 31-03-2014
 
JoMS 2014;20(1):183–206
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jednym z głównych problemów współczesnego Afganistanu jest brak energii elektrycznej. Rozwiązanie tego problemu to jedno z głównych wyzwań, gdyż jak szacuje afgańskie Ministerstwo Energii i Wody, w 2012 roku jedynie 33% afgańskiego społeczeństwa miało dostęp do elektryczności. Afganistan ma znaczne zasoby węgla, jak również ropy naftowej i gazu ziemnego. Chociaż zasoby tradycyjnych surowców energetycznych oceniane są na wystarczające, a nawet znaczne, to brak infrastruktury wydobywczej i przesyłowej sprawia, że szacuje się, że miną dziesięciolecia zanim będzie można w pełni z nich korzystać. To stwarza możliwość rozwoju alternatywnych źródeł energii, a wśród nich energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Afganistan należy do grupy najbiedniejszych państw na świecie. Po ponad trzydziestu latach konfliktów jego gospodarka znajduje się w opłakanym stanie, a kraj jest zniszczony. Jednocześnie Afganistan dysponuje znacznym potencjałem w zakresie energetyki opartej o odnawialne źródła energii. Są one tak duże, że w sprzyjających warunkach większość energii elektrycznej na afgańskim rynku mogłaby pochodzić z tych źródeł. Najbardziej oczywistym jest hydroenergia. Innymi potencjalnymi źródłami energii w Afganistanie może być energia geotermalna, słoneczna i wiatru. Innym, wartym wymienienia jest biomasa i biogas. Wszystkie te odnawialne źródła energii mogą być podstawą sektora energetycznego w Afganistanie.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031