Konstytucyjna ochrona rodziny a ideologia nowego ładu społecznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):207-220
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Do niedawna rodziny były uznawane za podstawowe komórki społeczeństwa. Współczesne trendy filozoficzne, zwłaszcza te związane z płcią, stopniowo położyły kres tradycyjnej koncepcji rodziny, zbudowanej na fundamentach rzymskiej i chrześcijańskiej kultury. Konstytucje europejskie w  dalszym ciągu pozostają odbiciem istniejącego modelu rodziny, które jednak podlegają również zmianom pod wpływem nowych trendów myślowych rozpowszechnianych przez mass-media i  polityków. Analiza dwunastu konstytucji UE pokazuje, że w najbliższej przyszłości należy się spodziewać intensywnych działań mających na celu nowelizację konstytu- cji tych krajów i dostosowania ich do nowych trendów myślowych
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top