Działania promocyjne, komunikacja wewnętrzna i opinie studentów dotyczące funkcjonowania WSGE. Raport z badań
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 16-11-2017
 
 
JoMS 2017;34(3):249-267
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań i pogłębioną analizę ankiety na temat opinii studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej o uczelni, preferowanej komunikacji z uczelnią oraz działań promocyjnych skierowanych na zewnątrz w celu zwiększenia zainteresowania uczelnią. Ze względu na brak dużej ilości informacji na temat tego, jak studenci postrzegają uczelnię, w pierwszej kolejności istotne było zbadanie tej kwestii. Ważnym elementem z tym związanym było także poznanie, jakiego rodzaju kontakty z uczelnią są najbardziej skuteczne. Drugim bardzo ważnym aspektem ankiety okazało się zbadanie opinii studentów dotyczącej budowania wizeruneku uczelni oraz stosowanej do tej pory promocji (Kotler, 2012). Jednym z zasadniczych zagadnień poruszonych w ankiecie było pytanie dotyczące działań, jakie miałaby podjąć uczelnia, aby zwiększyć liczbę osób zainteresowanych podjęciem studiów w uczelni. Ważnym elementem było też poznanie najskuteczniejszego sposobu przedstawienia oferty edukacyjnej uczelni, a także jej popularyzacja (Antczak, 2011).
 
REFERENCJE (3)
1.
Antczak, B. (2015). Statystyka i demografia… Strach ma wielkie oczy, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753550.
 
2.
Antczak, B. (2011). Usługi edukacyjne – rynek taki jak inne?, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753123.
 
3.
Kotler, P. (2012). Marketing, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 9788375106169.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top