Kompetencje bibliograficzne studentów kierunków humanistycznych w świetle badań ankietowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 10-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-09-2023
 
 
Data akceptacji: 20-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Renata Gołda   

Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
JoMS 2023;52(3):416-441
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
_Inne
 
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Kompetencje informacyjne ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym, w którym generuje się, przetwarza i upowszechnia coraz większą liczbę danych. Jednym z elementów kompetencji informacyjnych jest przygotowanie bibliograficzne. Człowiek wyposażony w sprawność dokumentowania wykorzystanych źródeł pozostaje w zgodzie ze standardami etyki publikacyjnej oraz oceniany jest jako badacz rzetelny. Tego typu biegłość powinni posiadać już studenci. Dlatego też postanowiono zanalizować kompetencje bibliograficzne tej właśnie grupy.

Materiał i metody:
Skonstruowano formularz ankiety, przeprowadzonej w marcu 2023 roku wśród 59. studiujących kierunki przypisane do nauk o kulturze i religii (animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, architektura informacji, etnologia i antropologia kulturowa, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, kultury mediów, międzynarodowe studia polskie) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badaniem objęto studentów III roczników studiów stacjonarnych, którzy tworzyli wówczas prace licencjackie.

Wyniki:
Wśród nich dokonywano selekcji na podstawie materiałów informacyjno-pomocniczych poszczególnych publikacji. Studenci zdawali sobie sprawę z potrzeby korzystania z dokumentacji bibliograficznej w trakcie pisania prac naukowych, jednak wskazali kłopoty w procesie opisu niektórych typów dokumentów. Zgłosili także potrzebę dodatkowych kursów lub materiałów, które pozwoliłyby im ugruntować potrzebne umiejętności, zdobywane w trakcie studiów, poprzez suplementarne ćwiczenia bądź odpowiednie wzorce/instrukcje do wykorzystania w momencie przygotowywania rozpraw.

Wnioski:
Wynikiem studenckich poszukiwań były źródła łatwe do odnalezienia i nieodpłatne. Ankietowani mają problemy z opisami bibliograficznymi niektórych typów dokumentów.

 
REFERENCJE (32)
1.
Arias Gonzales, J. (2023). Bibliographic Reference management: The Role of Technological Appropriation in Students, 2022 (100), 133–157. Eurasian Journal of Educational Research.
 
2.
Bajor, A., Seweryn A. (2007). Analiza poprawności dokumentacji bibliograficznej artykułów naukowych na podstawie materiałów do bazy danych CYTBIN. w: E. Gondek (red.), D. Pietruch-Reizes (red.), Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak, 181–202. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
3.
Borawska-Kalbarczyk, K. (2021). Internet i media mobilne w procesie studiowania – ocena wybranych aspektów kompetencji informacyjnych studentów, 2 (20), 43–69. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja. Dostęp 16.02.2023 z https://10.14746/ kse.2021.20.3.
 
4.
Czerski, W. (2017). Narzędzia informatyczne wspomagające pracę nowoczesnego naukowca, 1 (19), 199–204. Edukacja – Technika – Informatyka. Dostęp 20.09.2023 z https://repozytorium.ur.edu.pl....
 
5.
Dziak, J., Rozkosz E., Karciarz M., Wiorogórska Z. (2013). Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport z badań, 1 (31), 26–41. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy.
 
6.
Etnologia i antropologia kulturowa. Kod programu: W6-S1AK19.2020. Opisy modułów (PDF). Dostęp 16.02.2023 z https://informator.us.edu.pl/p....
 
7.
Falloon, G. (2020). From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework, 68, 2449–2472. Education Technology Research and Development. Dostęp 16.02.2023 z https://doi.org/10.1007/s11423....
 
8.
Foord, K. (2021). ‘Read it, now what? Engaging students with information literacy’, 11, 2, 545–556. Higher Education, Skills and Work-Based Learning. Dostęp 16.02.2023 z https://doi.org/10.1108/HESWBL....
 
9.
Górnik-Durose, M., Landowska I. (2013). O etycznych dylematach przy stawianiu pierwszych kroków w pracy naukowej – magistranci wobec plagiatowania. w: A. Chudzicka-Czupała (red.), Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka, 99–120. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
10.
Jaskowska, M. (2013). Potrzeba, trudności i formy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych studentom – przedstawicielom pokolenia Google. w: J. Franke (red.), Bibliografi@. Źródła, standardy, zasoby, s. 311–320. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 
11.
Kamińska, A. (2014). Wykorzystanie źródeł i narzędzi elektronicznych przez polskich studentów kierunków humanistycznych, 52 (2), 149–163. Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne.
 
12.
Kamińska, A.M., Opaliński, Ł. (2021). Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
13.
Krakowska, M. (2009). Kształcenie z zakresu bibliografii jako sposób wspierania rozwoju kompetencji informacyjnych w szkolnictwie wyższym. w: J. Woźniak-Kasperek (red.), M. Ochmański (red.), Bibliografia. Teoria, praktyka, dydaktyka, 260–285. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 
14.
Kulturoznawstwo. Kod programu: 02-S1KU12.2019. Opisy modułów (PDF). Dostęp 16.02.2023 z https://informator.us.edu.pl/p....
 
15.
Kultury mediów. Kod programu: 02-S1KM13.2019. Opisy modułów (PDF). Dostęp 16.02.2023 z https://informator.us.edu.pl/p....
 
16.
Laar, E. van, Deursen. A.J.A.M. van, Dijk J.A.G.M. van, Haan J. de (2020). Determinants of 21st-Century Skills and 21st-Century Digital Skills for Workers: A Systematic Literature Review, January-March, 1–14. SAGE Open. Dostęp 16.02.2023 z https://doi.org/10.1177/215824....
 
17.
Lee, J.Y., Paik, W., Joo, S. (2012): Information resource selection of undergraduate students in academic search tasks, 17, 1. Information Reaserch. Dostęp 16.02.2023 z https://informationr.net/ir/17....
 
18.
Łakomy, A. (2012). Wyszukiwarki naukowe w oczach studentów II i III stopnia studiów, 2 (11), 131–141. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media.
 
19.
Matysek, A. (2017). Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawnictwach naukowych, 4 (27), 53–68. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media.
 
20.
Nalaskowski, F. (2023). Prace naukowe tworzone przez sztuczną inteligencję. Oszustwo czy szansa, 1 (42), 165–180. Studia z Teorii Wychowania.
 
21.
Nonthacumjane, P. (2011). Key skills and competencies of a new generation of LIS professionals, 37, 4, 280–288. IFLA Journal.
 
22.
Pinto, M., Fernández-Ramos, A., Sánchez, G., Meneses, G. (2013). Information Competence of Doctoral Students in Information Science in Spain and Latin America: A Self-assessment, 39, 2, 144–154. The Journal of Academic Librarianship.
 
23.
Pulikowski, A. (2018). Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
24.
Rajewska, M., Tułnowska A. (2017). Horror przypisów – studencki poradnik przetrwania, 12, 2, 175–178. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie.
 
25.
Ramer, S.L. (2005). Site-ation pearl growing: methods and librarianship history and theory, 93, 3, 397–400. Journal of the Medical Library Association.
 
26.
Skibińska, M. (2021). Kompetencje informacyjne – przegląd tendencji rozwojowych koncepcji information literacy, 34, 181–207. Przegląd Badań Edukacyjnych. Dostęp 16.02.2023 z https://dx.doi.org/10.12775/PB....
 
27.
Szczepaniak, J. (2013). Jak opanować różne style cytowań i bibliografii w tekstach naukowych?, 125, 57–59. Życie Uczelni. Dostęp 16.02.2023 z http://repozytorium.p.lodz.pl/....
 
28.
Vakkari P. (2016). Searching as learning: A systematization based on literature, 41, 1, 7–18. Journal of Information Science.
 
29.
Wallace M.C., Shorten A., Crookes P.A. (2000). Teaching information literacy skills: an evaluation, 20, 485–489. Nurse Education Today.
 
30.
Woźniak-Kasperek, J. (2015). Bibliografia a katalog biblioteczny – dyskusja o pojęciach i terminach, 4, 517–532. Przegląd Biblioteczny.
 
31.
Yu F., Sullivan J., Woodall L. (2006). What Can Students’ Bibliographies Tell Us? Evidence Based Information Skills Teaching for Engineering Students, 1, 2, 12–22. Evidence Based Library and Information Practice.
 
32.
Zhao, Y., Llorente, A.M.P. Gómez, M.C.S. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review, 168. Computers & Education. Dostęp 16.02.2023 z https://www.sciencedirect.com/....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top