Czy szkoła jest bezpieczna dla uczniów? Skala przestępczości
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):179-194
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością dla każdego człowieka. Każdy chce czuć się bezpiecznie w swoim domu, w swoim miejscu zamieszkania, w pracy, w szkole i na zakupach. Poczucie bezpieczeństwa daje każdemu człowiekowi moż- liwość swobodnego rozwoju i funkcjonowania. Bezpieczeństwo w szkole jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na rozwój osobowy i naukowy ucznia. Aby odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie „Czy szkoła jest bezpieczna dla uczniów?”, w dalszej części artykułu przedstawię dane statystyczne dotyczące przestępczości wśród młodzieży oraz analizę tych danych. Analizie zostaną poddane również informacje prezentowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top