Porozumienie z Paryża – sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):167-178
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany klimatyczne dotykają wszystkich państw na każdym kontynencie. Wpływają negatywnie na rozwój gospodarczy krajów oraz życie ludzi, zagrażają stabilizacji ekonomicznej i bezpieczeństwu. Przeciwdziałanie im należy do jednych z największych wyzwań XXI w. Skuteczna ochrona klimatu wymaga międzynarodowego porozumienia, podjęcia wspólnych działań przez wszystkie państwa świata. W artykule zostanie poruszona kwestia kryzysu klimatycznego jako problemu bioetycznego oraz przedstawione zostaną główne założenia porozumienia klimatycznego z Paryża, któ- re może przyczynić się do zażegnania kryzysu klimatycznego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top