Etyczna analiza dokumentów dotyczących ochrony klimatu
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):129-147
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Za kluczowe dokumenty z punktu widzenia analizy zmian klimatu należy uznać Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokół z Kioto. Podkreślono w nich, że zmiany klimatyczne oraz ich negatywne skutki są wspólnym problemem ludzkości. Etyczna analiza dokumentów wskazuje na możliwości powiązania norm sprawiedliwości i odpowiedzialności z pojęciami o charakterze prawnym i politycznym, co z kolei skutkuje współkonstytuowaniem własnych sensów. Nakaz ochrony powietrza wynika z zawartej w aktach koncepcji sustainable development, która stanowi najważniejszą zasadę dokumentów. Międzynarodowe umowy klimatyczne nie precyzują jednak tej koncepcji, ale jedynie zawierają jej elementy składowe, takie jak: wewnątrz i międzypokoleniowa sprawiedliwość, odpowiedzialność za obecne i przyszłe pokolenia, potrzeba ochrony środowiska naturalnego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top