Problematyka migracji klimatycznych w polityce i prawie międzynarodowym
 
Więcej
Ukryj
1
WPiA UWM w Olsztynie
 
2
Sandler&Travis Advisory Service
 
 
Data nadesłania: 20-11-2017
 
 
Data akceptacji: 07-02-2018
 
 
Data publikacji: 19-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Wacław Krajewski   

WPiA UWM w Olsztynie, Olsztyńska 63, 11-001 Dywity, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):145-163
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Tematem artykułu jest problem braku prawnego uregulowania statusu migrantów klimatycznych i konsekwencje z tego wynikające. Prawo międzynarodowe nie przyznaje im ochrony przeznaczonej dla uchodźców a ich prawa nie są reprezentowane w żadnym międzynarodowym dokumencie. Celem artykułu jest przedstawienie prac Organizacji Narodów Zjednoczonych, grup eksperckich oraz organizacji międzynarodowych. Ich owocem było wprowadzenia pojęcia migrantów i osób w trudnej sytuacji do Preambuły przyjętego na konferencji klimatycznej w 2015 r. Porozumienia Paryskiego. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność promowania i respektowania ich praw. Ponadto, w Porozumieniu zdecydowano o utworzeniu specjalnej grupy zadaniowej w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu Strat i Szkód, której celem było opracowania sposobów ograniczenia wpływu zmian klimatycznych na migracje. W dalszej części omówiono skuteczność działań tej grupy, struktur ONZ, jak również innych kluczowych podmiotów tj. Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji czy liderów na szczycie G20.

Materiał i metody:
Analiza dokumentów i literatury przedmiotu

Wyniki:
Omówiono skuteczność działań struktur ONZ i innych kluczowych podmiotów tj. Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji i liderów na szczycie G20.Wykazano nieskuteczność dotychczasowych działań

Wnioski:
Istnieje konieczność kontynuowania prac na płaszczyźnie politycznej i prawnej

 
REFERENCJE (4)
1.
Cournil, C. (2011), The Protection of „Environmental Refugees” in International Law. W: É. Piguet, A. Pécoud, P. de Guchteneire (red.), Migration and Climate Change, Cambridge: Cambridge University Press and UNESCO, s. 359–387. ISBN 9781107014855.
 
2.
Docherty, B. i Gianni, T. (2009), Confronting a Rising Tide: A Proposal for a Convention on Climate Change Refugees, „Harvard Environmental Law Review” Nr 39, s. 349–403. ISSN 0147-8257.
 
3.
Epiney, A. (2011), „Environmental refugees”: aspects of international state responsibility. W: É. Piguet, A. Pécoud, P. de Guchteneire (red.), Migration and Climate Change, Cambridge: Cambridge University Press and UNESCO, s. 388–415. ISBN 9781107014855.
 
4.
Michel, P. (2008), Draft convention on the international status of environmentally displaced persons, „Revue Européenne de Droit de l’Environnement” Nr 4, s. 395–406. ISSN 1283-8446.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top