PL EN
„Funkcjonowanie autonomicznych systemów zbrojnych w kontekście regulacji multilateralnych”
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data nadesłania: 31-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-02-2023
 
 
Data akceptacji: 13-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Gabriela Garcia Vera   

Uniwersytet Rzeszowski
 
 
JoMS 2023;50(1):480-495
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki autonomicznych systemów zbrojnych w kontekście tworzenia multilateralnych regulacji prawnych. W tym celu w artykule, z uwagi na brak unormowań prawnych regulujących używanie tego typu broni, odniesiono się głównie do rozmów międzynarodowych toczących się na forum Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie niektórych rodzajów broni konwencjonalnej, uznawanych za najważniejsze źródło globalnej debaty na temat autonomii systemów uzbrojenia oraz już istniejących rozwiązań prawnych dotyczących tej problematyki.

Materiał i metody:
Z uwagi na prawniczy charakter opracowania, zostaną wykorzystane dwie metody badawcze. Jako podstawowa metoda prawno-porównawcza mająca na celu poddanie analizie zagadnienia dotyczące funkcjonowania autonomicznych systemów zbrojnych w oparciu o różne koncepcje państwowe wypracowywane podczas spotkań międzynarodowych oraz pomocniczo - metoda historyczna, która pozwoli na lepsze poznanie aksjologicznych podstaw proponowanych rozwiązań legislacyjnych.

Wyniki:
Wynikiem przeprowadzonych rozważań ma być wskazanie, że uregulowanie kwestii autonomicznych systemów zbrojnych na szczeblu międzynarodowym, jest niezwykle problematyczne, albowiem z jednej strony należy dążyć do wprowadzenia wiążących i rygorystycznych regulacji tak aby ich rozwój i wykorzystywanie nie doprowadziły do poważnych zagrożeń humanitarnych lub powstania luk prawnych w zakresie odpowiedzialności, a drugiej jednak ich definicja nie powinna hamować postępu lub dostępu do odpowiednich technologii do celów pokojowych.

Wnioski:
-

FINANSOWANIE
Uniwersytet Rzeszowski
 
REFERENCJE (39)
1.
Amoroso, D., Tamburrini, G. (2021). In Search of the ‘Human Element’: International Debates on Regulating Autonomous Weapons Systems. The International Spectator.
 
2.
Boulanin, V., Verbruggen, M. (2017). Mapping the Development of Autonomy in Weapon Systems. Report. Solna: Stockholm International Peace Research Institute.
 
3.
Boulanin, V., Davison, N., Goussac, N. and Peldán Carlsson M. (2020). Limits on Autonomy in Weapon Systems. SIPRI.
 
4.
Cernat, R. (2022). Lethal Autonomous Weapon Systems – Emerging and Potentially Disruptive Technology. Ministry of National Defence.
 
5.
Defence, T.U. (2011). Joint Doctrine Note 2/11: The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems. London: The UK Ministry of Defence,https://assets.publishing.serv..., (dostęp: 09.02.2023).
 
6.
Department of Defense of the Unites States Directive 3000.09, 21.11.2012, https://www.esd.whs.mil/portal..., (dostęp: 29.01.2023).
 
7.
Dickow M. (2015). First Steps towards a Multidimensional Autonomy Risk Assessment (MARA) in Weapons Systems. Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg/ Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg.
 
8.
Falkowski, Z., Marcinko, M. (2014). Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
9.
Final report of the Panel of Experts on Libya established pursuant to Security Council resolution 1973 (2021), S/2021/229, New York: UN.
 
10.
Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, UN Doc. CCW/GGE.1/2018/3, 23 October 2018.
 
11.
Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, UN Doc. CCW/GGE.1/2019/3, 25 September 2019.
 
12.
Human Rights Watch, Losing Humanity, https://www.hrw.org/report/201..., (dostęp: 29.01.2023).
 
13.
Human Rights Watch, Mind the Gap: The Lack of Accountability for Killer Robots, https://www.hrw.org/report/201..., (dostęp: 29.01.2023).
 
14.
ICRC. (2020). Commentary on the ‘Guiding Principles’ of the CCW GGE on ‘Lethal Autonomous Weapons Systems’, https://documents.unoda.org/wp..., (dostęp: 09.02.2023).
 
15.
ICRC. (2015). International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts. Report to the 32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent.
 
16.
ICRC, (2019). International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts. Report to the 33rd International Conference of the Red Cross and Red Crescent.
 
17.
ICRC, Ethics and autonomous weapons systems: An ethical basis for human control ?, https://www.icrc.org/en/downlo..., (dostęp: ?).
 
18.
Iwan, D. (2020). Odpowiedzialność za użycie autonomicznych systemów uzbrojenia w międzynarodowym prawie humanitarnym. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 
19.
Jenks, Ch. (2016). The Confusion & Distraction of Full Autonomy. Faculty Journal Articles and Book Chapters.
 
20.
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych z 1945 roku, ratyfikowana przez Polskę, Dz.U. 1947 nr 23, poz. 90.
 
21.
Klare M., Conference Makes No Progress on Robotic Weapons, https://www.armscontrol.org/ac..., (dostęp: 29.01.2023).
 
22.
Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzona w Genewie dnia 10 października 1980 r., Dz.U.1984.23.104.
 
23.
Kopeć, R. (2017). Etyka robotów bojowych. Studia Humanistyczne AGH.
 
24.
Kowalczewska, K. (2021). Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Przypadek autonomicznych systemów śmiercionośnej broni, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
25.
Kreβ, C. (2016). Autonomous Weapons Systems: Law, Ethics, Policy, Cambridge University Press.
 
26.
Marszałek, P.K. (2019). Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. C.H. Beck.
 
27.
Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Final report, UN Doc. CCW/MSP/2019/9, 13 December 2019. The guiding principles are contained in Annex III of the Final report of the Meeting of the High Contracting Parties.
 
28.
Moyes, R. (2019). Article 36 Critical Commentary on the „Guiding Principles”. Political Note.
 
29.
OCHA, Autonomous weapons: The ICRC calls on states to take steps towards treaty negotiations, https://reliefweb.int/report/w..., (dostęp: 29.01.2023).
 
30.
Österdahl, I. (2022). Laws on LAWS (Lethal Autonomous Weapon Systems): The Work of the United Nations and the Swedish Position.
 
31.
Pawłowicz, W. (2017). Maszyny do zabijania,https://www.computerworld.pl/n..., (dostęp: 09.02.2023).
 
32.
Przegalińska, A. (2020). Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka, Znak.
 
33.
Robert F. Trager, Killer Robots Are Here – We Need to Regulate Them, https://foreignpolicy.com/2022...), (dostęp: 29.01.2023).
 
34.
Scharre, P. (2018). Army of None. Autonomous Weapons and the Future of War. New York/London: W.W. Norton & Company.
 
35.
Schaub, G. Jr., Wenzel Kristoffersen, J. (2017). In, On, or Out of the Loop? Denmark and Autonomous Weapon Systems, Centre for Military Studies, University of Copenhagen, https://cms.polsci.ku.dk/publi..., (dostęp: 09.02.2023).
 
36.
Suchman, L., Weber, J. (2016). Human-machine Autonomies, w: N. Bhuta (red.), Autonomous Weapons Systems: Law, Ethics, Policy, 79–84. Cambridge University Press.
 
37.
The Campaign to Stop Killer Robots. (2013). Urgent Action Needed to Ban Fully Autonomous Weapons Non-governmental organizations convene to launch Campaign to Stop Killer Robots, https://www.stopkillerrobots.o... , (dostęp: 09.02.2023).
 
38.
The UK Ministry of Defence.(2017). Joint Doctrine Publication 0-30.2: Unmanned Aircraft Systems, https://assets.publishing.serv..., (dostęp: 09.02.2023).
 
39.
United Nations Office for Disarmament Affairs, High Contracting Parties and Signatories CCW, https://www.un.org/disarmament..., (dostęp: 29.01.2023).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top