PL EN
Korupcja w świetle unijnego Raportu o zwalczaniu korupcji (2014)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Data nadesłania: 01-09-2017
 
 
Data akceptacji: 19-12-2017
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2017;35(4):105-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Pomimo licznych programów podejmowanych przez Unię Europejską i państwa członkowskiego zjawisko korupcji się nie wygasza. Dlatego Komisja Europejska w 2014 r. przygotowała stosowny raport na temat korupcji.

Materiał i metody:
Według KE przyczyny rodzące zjawisko korupcji mogą być różne. Ale jej walka zależy w dużej mierze od skutecznej polityki państwa czy Unii. Podstawowym narzędzie do walki z korupcją jest otwartość i przejrzystość. Taka polityka może zniechęcać do korupcji, i przyczynić się do ujawnienia przestępstwa w momencie ich wystąpienia.

Wyniki:
Większość państw członkowskich już ma odpowiednie przepisy w tym zakresie, a tylko niektóre z nich są na drodze do przyjęcia takiego prawa. Jedno państwo członkowskie opracowało nawet wniosek online, który oferuje przegląd wszystkich wydatków sektora publicznego od towarów i usług. W końcu niezwykle ważnym instrumentem do walki z korupcją, według Komisji Europejskiej, jest transparentność lobbingu.

Wnioski:
W skomplikowanym świecie polityki publicznej, pożądane jest, aby organy administracji publicznej prowadziły stały dialog z zewnętrznymi interesariuszami. Wszystkie zainteresowane strony powinny mieć możliwość wypowiedzenia się, ale powinno się to odbywać w sposób przejrzysty.

 
REFERENCJE (11)
1.
Anti-Corruption report, tekst Online: http://ec.europa.eu/dgs/home-a... [dostęp: 2015-09-03].
 
2.
Chodak, P. (2013). Korupcja w wojsku naruszeniem fundamentów bezpieczeństwa państwa, Journal of Modern Science 4/19, s. 309-332. ISSN 1734-2031.
 
3.
Chodak, P. (2012). Korupcja w Polsce – rzeczywista skala zjawiska, Journal of Modern Science 4, s. 477-496. ISSN 1734-2031.
 
4.
Matzke, M. (2012). Helmut Kohl. Dramat osamotnionego eks-kanlcerza, Polityka, tekst Online: http://www.dw.com/pl/helmut-ko... [dostęp: 2015-09-03].
 
5.
Sitek, M. (2012). Bezpieczeństwo z perspektywy europejskiej. Rola Zespołu ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (Eurojust) w zwalczaniu korupcji, Journal of Modern Science 4/12, s. 477-496. ISSN 1734-2031.
 
6.
Sitek, M. (2012). Prawne ramy zwalczania korupcji w piłce nożnej, Journal of Modern Science 4/12, s. 203-220. ISSN 1734-2031.
 
7.
Tekst programu, tekst Online: http://isp.org.pl/uploads/file... [dostęp: 2015-09-03].
 
8.
Tekst Raportu EU ANTI-CORRUPTION REPORT znajduje się Online: http://ec.europa.eu/dgs/home-a... [dostęp: 2015-09-03]. COM(2014) 38 final.
 
9.
Wójcicka, M. (2013). Korupcja w polskim sektorze energetycznym [w:] Journal of Modern Science 4/19, s. 475-489; ISSN 1734-2031.
 
10.
Zawisza, J. (2013). Korupcja narzędziem przestępstw we współczesnym świecie, Journal of Modern Science 4/19, s. 187-202. ISSN 1734-2031.
 
11.
Gross-Gołacka E. (2017) Znaczenie koncepcji zarządzania różnorodnością dla respektowania praw człowieka w świetle teorii i doświadczeń organizacji Roczniki Ekonomiczne 10. ISSN 1899-9573.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top