Migracje i zmiany klimatyczne. Otwarty problem statusu migrantów środowiskowych w prawie krajowym i międzynarodowym
 
Więcej
Ukryj
1
WPiA UWM w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 08-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-03-2022
 
 
Data akceptacji: 13-04-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Wacław Krajewski   

WPiA UWM w Olsztynie
 
 
JoMS 2022;48(1):61-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Próba odpowiedzi na pytania, które należy sobie zadać i dla których trzeba szukać stosownych odpowiedzi mogą być na przykład: co jest przyczyną zmian klimatycznych i jak one wpływają na przemieszczanie się ludzi? Kim są ofiary zmian w przyrodzie? Czy można je ująć w jedną kategorię? Kim są te osoby dla prawa międzynarodowego? Czy realne jest nadanie tym migrantom specyficznego statusu prawnego, który byłby fundamentem działań na rzecz ochrony ich praw i życia?

Materiał i metody:
Akty prawa międzynarodowego; opracowania tematyczne. Metoda analityczna

Wyniki:
Państwa powinny dążyć do odwrócenia motywacji skłaniających do migrowania; chodzi o wyprzedzające działania na rzecz miejsc i osób, które z przyczyn środowiskowych pozbawiane są środków i możliwości dalszej egzystencji; istnieje potrzeba solidarnościowego myślenia o utrzymywaniu odpowiednich warunki życia i inwestowania w zrównoważanie rozwoju w każdym obszarze.

Wnioski:
Istnieje potrzeba: pogłębiania wiedzy o zjawisku i zbieranie danych; wzmocnienie polityki proekologicznej w powiązaniu z kontekstem instytucjonalnym i prawnym w celu zapobiegania niekorzystnym zmianom w środowisku; wzmacnianie możliwości operacyjnych i technicznych instytucji państwowych mitygujących niekorzystne zmiany klimatyczne; kontynuowania prac w kierunku ustalenia prawnego statusu migrantów środowiskowych.

 
REFERENCJE (12)
1.
Amin, S. (1974). Modern Migrations in Western Africa. Routledge, London 1974, https://doi.org/10.4324/978135... (dostęp: 23.05.2021).
 
2.
Laczko, F., Aghazarm, Ch. (red.) (2021). Migration, Environment and Climate Change. Assessing the Evidence, https://publications.iom.int/s... (dostęp: 23.05.2021).
 
3.
Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. „Demography”, Vol. 3, No. 1, p. 47–57.
 
4.
Myers, N. (1995). Environmental Exodus: An Emergent Crisis in the Global Arena. Washington DC: Climate Institute.
 
5.
Pawłowski, A. (2009). Rewolucja rozwoju zrównoważonego. „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, Vol. 4, No. 1, s. 65–76.
 
6.
Petersen, W. (1958). A General Typology of Migration, „American Sociological Review”, Vol. 23, No. 3, s. 256–266.
 
7.
Pokhrel, Y. i in. (2021). Global terrestrial water storage and drought severity under climate change. Nature Climate Change, https://doi.org/10.1038/s41558...: 23.05.2021).
 
8.
Sitek, M. (2016). Kryzys uchodźczy a kryzys instytucjonalny Unii Europejskiej, „Journal of Modern Science” 28 nr 1, s. 457-471.
 
9.
Sitek M. (2016). Respecting the human rights – the rights of immigrants. Between needs an capabilities of the countries hosting the migrants, w: M. Sitek, S. Stadniczeńko (red), The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community, Józefów 2016, s. 55-66.
 
10.
Speare A. (1974). The Relevance of Models of Internal Migration for the Study of International Migration. W: G. Tapinos (red.), International Migration: Proceedings of a Seminar on Demographic Research in Relation to International Migration CICRED. Paris 1974, s. 84–94. http://www.cicred.org/Eng/Publ... (23.05.2021).
 
11.
Suhrke A. (1994). Environmental degradation and population flows. „Journal of International Affairs” 1994, Vol. 47, No. 2, s. 473–496.
 
12.
Tarzia A. (2018). Il diritto all’istruzione nelle societa interculturali. I giudici, i legislatori e il governo dei flussi migratori, „Journal of Modern Science” Vol. 1, No. 36, s. 113–23.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top