Przepływy informacji w procesach społeczno-politycznych zmian w rozważaniach filozofów i socjologów na przestrzeni dziejów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
JoMS 2017;35(4):119-132
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel: Celem niniejszego artykułu jest analiza rozważań filozofów i myślicieli (na przestrzeni dziejów) na temat przepływów informacji w procesach zmiany i transformacji. Metody: Do analizy został wykorzystany dorobek myślicieli tworzących w różnych epokach i dziedzinach. Autor wybrał kluczowe prace i na ich podstawie pokazał stosunek twórcy do procesów informacyjnych (a w szczególności ich przepływów) w kontekście zmiany i transformacji. Wyniki: Można zauważyć, że już od starożytności myśliciele rozpatrywali przepływy informacji w kontekście zmiany i transformacji. Ten trend ulegał stopniowej systematyzacji i ustrukturyzowaniu, by w czasach nowożytnych zakorzenić się w wielu dziedzinach nauki (psychologia, socjologia, zarządzanie). Omówienie: Niniejszy artykuł jest ciekawym retrospektywnym spojrzeniem na rozważania filozofów naszej cywilizacji z perspektywy elementu, który na co dzień jest obecny w wielu dziedzinach nauki i życia – przepływu informacji i zmiany. Patrząc w przeszłość, możemy dostrzec elementy wiedzy dawno odkrytej, ale obecnie zapomnianej. Taka refleksja nad istotnym elementem naszego obecnego życia może być inspiracją do kolejnych badań i rozważań w wielu dziedzinach.
 
REFERENCJE (19)
1.
Arystoteles. (2016). Polityka. (P. L., Tłum.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Burkard, F.-P., Kunzmann, P., & Wiedmann, F. (2003). Atlas filozofii. Warszawa: : Pruszyński i Spólka.
 
3.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow, The Psychology of Optimal Expirience. New York: Harper & Row.
 
4.
Csikszentmihalyi, M. (2004, Luty). TED Ideas worth spreading. Pozyskano (28.02.2017) z https://www.ted.com/talks/miha....
 
5.
Heerikhuizen, B. (2015). Classical Sociological Theory: Max Weber. Pozyskano (12.08.2016) z University of Amsterdam: https://www.coursera.org/learn....
 
6.
Hetmański, M. (2013). Epistemologia informacji. Kraków: Copernicus Center Press.
 
7.
Legowicz, J., & Kryszewski, W. (2016). Arystoteles. Pozyskano (31.08.2016) z http://encyklopedia.pwn.pl/has....
 
8.
Machiavelli, N. (2005). Książę (wyd. drugie). (K. Radwan, Red., & C. Nanke, Tłum.) Cieszyn: Drukarnia Wydawnicza.
 
9.
Mikołejko, Z. (2013, Luty). Niccoo Machiavelli. Pozyskano (23.08.2016) z http://bi.gazeta.pl/im/0/13407....
 
10.
Mohapatra, S. (2015). Sociology of Talcot Parson. Pozyskano (07.09.2016) z University of Delhi: https://www.youtube.com/watch?....
 
11.
Parsons, T. (1937). The Structure of Social Action. Pozyskano (07.09.2016) z http://home.ku.edu.tr/~mbaker/....
 
12.
Parsons, T. (1951). The Social Systems. Pozyskano (02.09.2016) z https://archive.org/details/so....
 
13.
Page, L. J., & Rock, D. (2014). Fundamenty coachingu. (P. Niedzielski, Tłum.) Warszawa: Co&Me publishing.
 
14.
Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
 
15.
Tatarkiewicz, W. (1983a). Historia filozofii (Tom 1). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
16.
Tatarkiewicz, W. (1983b). Historia filozofii (Tom 3). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
17.
Turner, J. H. (2006). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Tzu, S. (2014). Sztuka Wojny (wyd. trzecie). (B. Oczko, Red., & D. Baklarz, Tłum.) Gliwice: Helion.
 
19.
Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top