Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 25-01-2018
 
 
JoMS 2013;16(1):167-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera tylko podstawowe punkty widzenia bezpieczeństwa personalnego. Autor wyraźnie eksponuje główne wartości współczesnego świata, jak wolność, miłość, pokój, bezpieczeństwo. Ponadto w  artykule został poruszony czynnik moralny w kształtowaniu człowieka. Nadal istnieje podstawowy dylemat w obszarze moralnym „być” czy „mieć”. W tym miejscu autor akcentuje problem negatywnych przeżyć emocjonalnych jednostki wynikających z  jej udziału w  życiu społecznym, które mogą przejawiać się w postaci lęku lub strachu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top