Legalizacja kryptowaluty Bitcoin. Aspekty cywilnoprawne
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
JoMS 2017;35(4):91-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojawienie się w obrocie gospodarczym kryptowalut jest wyzwaniem dla systemów prawnych, których reakcja zależy od uwarunkowań społecznych, politycznych i międzynarodowych. Pierwsze próby ulokowania kryptowalut zwykle dotyczyły kwalifikacji podatkowej, która jednakże jest związana z cywilistycznym rozumieniem zjawiska. Na gruncie polskiego systemu prawnego do czynienia mieliśmy z brakiem regulacji wprost odnoszącej się do kryptowalut, który powodował ścisłe ich kwalifikowanie jako instrumentu, którego wymiana na pieniądze nie jest zwolniona z VAT ze względu na to, że Bitcoin był kwalifikowany jako pieniądz. Sytuacja ta uległa zmianie w wyniku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał jednostki Bitcoin za alternatywny środek płatniczy. W ostatnim czasie pojawiły się także nowe regulacje rangi ustawowej w pozaeuropejskich systemach prawnych, tj. w Japonii i w Arizonie, które w szerszy sposób regulują problematykę kryptowalut. Pozwala to na zaproponowanie klasyfikacji systemów prawnych ze względu na to, jaki stosunek mają do posiadania i obrotu kryptowalutami.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bonneau, J., Narayanan, A., Miller, A., Clark, J., Kroll, J.A., & Felten, E.W. (2014). Mixcoin: Anonymity for Bitcoin with accountable mixes, [w:] International Conference on Financial Cryptography and Data Security (s. 486–504), Springer, http://link.springer.com/chapt... [dostęp: 27.12.2017].
 
2.
Ciućkowska-Leszczewicz, K. (2013). Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej. Prawo rzymskie a tradycja współczesnego prawa prywatnego, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 9788362383412.
 
3.
Das, S. (2017, marzec 29). Bitcoin in Japan: Officially Recognized in April; Asset or Expense?, CryptoCoinsNews, https://www.cryptocoinsnews.co... [dostęp: 27.12.2017].
 
4.
Koshy, P., Koshy, D., & McDaniel, P. (2014). An analysis of anonymity in bitcoin using p2p network traffic, [w:] International Conference on Financial Cryptography and Data Security (s. 469–485), Springer, http://link.springer.com/chapt... [dostęp: 27.12.2017].
 
5.
Luo, G.Y. (1998). The evolution of money as a medium of exchange, „Journal of Economic Dynamics and Control”, 23(3), 415–458. ISSN 0165-1889.
 
6.
Marian, O.Y. (2013). Are Cryptocurrencies „Super” Tax Havens?, „Michigan Law Review First Impressions”, 38, 112. ISSN 0026-2234.
 
7.
Mariański, M. (2015). Problematyka kwalifikacji prawnej wirtualnej waluty we Francji, „Państwo i Prawo”, 10, 92–100 . ISSN 0031-0980.
 
8.
Miers, I., Garman, C., Green, M., & Rubin, A.D. (2013). Zerocoin: Anonymous distributed e-cash from bitcoin, [w:] Security and Privacy (SP), 2013 IEEE Symposium on (s. 397–411), IEEE, http://ieeexplore.ieee.org/xpl... [dostęp: 27.12.2017].
 
9.
Mittal, S. (2012). Is Bitcoin Money? Bitcoin and Alternate Theories of Money (SSRN Scholarly Paper No. ID 2434194), Rochester, NY: Social Science Research Network, http://papers.ssrn.com/abstrac... [dostęp: 27.12.2017].
 
10.
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, „Consulted”, 1(2012), 28 .
 
11.
Ober, M., Katzenbeisser, S., & Hamacher, K. (2013). Structure and anonymity of the bitcoin transaction graph. „Future internet”, 5(2), 237–250 . ISSN 1999-5903.
 
12.
Reid, F., & Harrigan, M. (2013). An analysis of anonymity in the bitcoin system, [w:] Security and privacy in social networks (s. 197–223), Springer, http://link.springer.com/chapt... [dostęp: 27.12.2017].
 
13.
Sitek, B. (2016). Unifikować czy synchronizować prawo w Europie? Studium przypadku od prawa rzymskiego do prawa europejskiego, „Journal of Modern Science”, 2(29), 109–130.
 
14.
Smart, E. (2016). Japan Officially Recognizes Bitcoin and Digital Currencies as Money, https://bitconnect.co/bitcoin-... [dostęp: 13.05.2017].
 
15.
Włodarczyk, B. (2014). Komu służy system finansowy? − refleksja po światowym kryzysie gospodarczym, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, 140, 179–188 . ISSN 1234-8872.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top