Rzecznik Interesu Publicznego w Niemczech
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bronisław Sitek   

WSGE, ul. Sienkiewicza 4, 05-420 Józefów, Polska
Data nadesłania: 28-11-2017
Data akceptacji: 03-01-2018
Data publikacji: 27-01-2018
 
JoMS 2017;35(4):79–90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie organizacji i funkcjonowania instytucji Rzecznika Interesu Publicznego w Niemczech, który występuje przez Federalnym Sądem Administracyjnym. Urząd ten, posadowiony w Lipsku, stanowi namiastkę Prokuratorii w Polsce. Zasadnicza różnica między tymi instytucjami leży w tym, że Rzecznik zajmuje się ochroną interesu publicznego, zaś Prokuratoria ochroną interesu Skarbu Państwa. Celem opracowania jest ukazanie dość oryginalnego pojmowania w Niemczech pojęcia interesu publicznego i systemu jego ochrony. Takie rozwiązanie właściwie nie jest spotykane. Praca została napisana przy pomocy metodyka dogmatycznej i analizy rozwiązań instytucjonalnych. Efektem pracy jest ukazanie, że dość niewielki urząd Rzecznika w Niemczech, prowadzi dość skuteczną ochronę interesu publicznego w Niemczech. Rozwiązanie to może być polecane do naśladowania w innych państwach europejskich.
 
REFERENCJE (6)
1.
Brzęk, W. (2006). Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Historia i stan wiedzy dzisiejszej. Journal of Modern Science 1/2, s. 31-45. ISSN 1734-2031.
 
2.
Fach, W. (1974). Begriff und Logik des „öffentlichen Interesses“. ARSP: Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie/Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy, vol. 60, nr 2, s. 231-264. ISSN 0001-2343.
 
3.
Göpel, Ch. (2014). Staatsrecht I. Staatsgrundlagen. Staatsorganisation. Verfassungsprozess mit Einfuerung in das juristische Lernen, München. C.H. Beck, ISBN 978-3-406-66610-0.
 
4.
Häberle, P. (1970). Öffentliches Interesse als juristisches Problem: eine Analyse von Gesetzgebung und Rechtsprechung. (vd H.) Homburg. Athenäum-Verlag. ISBN 9783830511151.
 
5.
Sitarz, M. (2013). Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła, „Państwo Prawne” 1 (3), s. 56-68. ISSN 2083-4330.
 
6.
Sitek, B. (2016). Między interesem państwa członkowskiego a Unii Europejskiej. Studium na przykładzie historii PGSP w Polsce, Journal of Modern Science 3/30, s. 133-142. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031