Zmiany klimatu jako wyzwanie do etycznego działania
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):33-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Powiązanie alarmujących danych dotyczących zmian klimatycznych z nasilającym się pod koniec XX wieku zapotrzebowaniem energetycznym, intensyfikacją konsumpcyjnego stylu życia mieszkańców państw rozwiniętych, ze wzrostem emisji gazów cieplarnianych oraz liczby ludności na świecie unaoczniło potrzebę dokładniejszego przyjrzenia się kształtującym się nowym środowiskowym problemom. Pomimo że kwestie zanieczyszczenia powietrza, zmian klimatycznych były akcentowane w dokumentach międzynarodowych od lat 70. XX wieku, to dopiero 30 lat później tą tematyką zainteresowali się filozofowie. Nasilająca się konsumpcja energii oraz jej wpływ na zmiany klimatyczne unaoczniły istotne etyczne zagadnienia, skupiające się wokół odpowiedzialności za wyrządzone szkody, obowiązków wobec przyszłych pokoleń oraz milionów gatunków zamieszkujących planetę, kosztów mitygacyjnych i adaptacyjnych. W artykule zostanie poruszona kwestia stopnia odpowiedzialności poszczególnych państw za zmiany klimatyczne, zostaną przedstawione propozycje alokacji przyszłych emisji oraz ich uzasadnienia, a także sugestie, które mogą okazać się pomocne w przezwyciężeniu kryzysu klimatycznego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top