Bibliographical skills of students of humanities in the light of survey research
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Submission date: 2023-07-10
 
 
Final revision date: 2023-09-21
 
 
Acceptance date: 2023-10-20
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Renata Gołda   

Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
JoMS 2023;52(3):416-441
 
KEYWORDS
TOPICS
_Other
 
ABSTRACT
Objectives:
Information competences facilitate functioning in the information society in which an increasing amount of data is generated, processed and disseminated. One of the elements of information literacy is bibliographic preparation. A person equipped with the efficiency of documenting the sources used remains in accordance with the standards of publication ethics and is assessed as a reliable researcher. Students should already have this type of proficiency. Therefore, it was decided to analyze the bibliographic competences of this group.

Material and methods:
A questionnaire form was constructed, conducted in March 2023 among 59 students studying majors assigned to the sciences of culture and religion at the Faculty of Humanities of the University of Silesia in Katowice. The study covered students of the third year of full-time studies who were writing their bachelor's theses at that time.

Results:
Among them, selection was made on the basis of information and support materials of individual publications. Students were aware of the need to use bibliographic documentation when writing scientific papers, but they pointed to problems in the process of describing certain types of documents. They also reported the need for additional courses or materials that would allow them to consolidate the necessary skills acquired during their studies, through supplementary exercises or appropriate templates/instructions to be used when preparing their dissertations.

Conclusions:
The result of the student search were sources that were easy to find and free of charge. Respondents have problems with bibliographic descriptions of certain types of documents.

 
REFERENCES (32)
1.
Arias Gonzales, J. (2023). Bibliographic Reference management: The Role of Technological Appropriation in Students, 2022 (100), 133–157. Eurasian Journal of Educational Research.
 
2.
Bajor, A., Seweryn A. (2007). Analiza poprawności dokumentacji bibliograficznej artykułów naukowych na podstawie materiałów do bazy danych CYTBIN. w: E. Gondek (red.), D. Pietruch-Reizes (red.), Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak, 181–202. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
3.
Borawska-Kalbarczyk, K. (2021). Internet i media mobilne w procesie studiowania – ocena wybranych aspektów kompetencji informacyjnych studentów, 2 (20), 43–69. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja. Dostęp 16.02.2023 z https://10.14746/ kse.2021.20.3.
 
4.
Czerski, W. (2017). Narzędzia informatyczne wspomagające pracę nowoczesnego naukowca, 1 (19), 199–204. Edukacja – Technika – Informatyka. Dostęp 20.09.2023 z https://repozytorium.ur.edu.pl....
 
5.
Dziak, J., Rozkosz E., Karciarz M., Wiorogórska Z. (2013). Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport z badań, 1 (31), 26–41. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy.
 
6.
Etnologia i antropologia kulturowa. Kod programu: W6-S1AK19.2020. Opisy modułów (PDF). Dostęp 16.02.2023 z https://informator.us.edu.pl/p....
 
7.
Falloon, G. (2020). From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework, 68, 2449–2472. Education Technology Research and Development. Dostęp 16.02.2023 z https://doi.org/10.1007/s11423....
 
8.
Foord, K. (2021). ‘Read it, now what? Engaging students with information literacy’, 11, 2, 545–556. Higher Education, Skills and Work-Based Learning. Dostęp 16.02.2023 z https://doi.org/10.1108/HESWBL....
 
9.
Górnik-Durose, M., Landowska I. (2013). O etycznych dylematach przy stawianiu pierwszych kroków w pracy naukowej – magistranci wobec plagiatowania. w: A. Chudzicka-Czupała (red.), Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka, 99–120. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
10.
Jaskowska, M. (2013). Potrzeba, trudności i formy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych studentom – przedstawicielom pokolenia Google. w: J. Franke (red.), Bibliografi@. Źródła, standardy, zasoby, s. 311–320. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 
11.
Kamińska, A. (2014). Wykorzystanie źródeł i narzędzi elektronicznych przez polskich studentów kierunków humanistycznych, 52 (2), 149–163. Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne.
 
12.
Kamińska, A.M., Opaliński, Ł. (2021). Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
13.
Krakowska, M. (2009). Kształcenie z zakresu bibliografii jako sposób wspierania rozwoju kompetencji informacyjnych w szkolnictwie wyższym. w: J. Woźniak-Kasperek (red.), M. Ochmański (red.), Bibliografia. Teoria, praktyka, dydaktyka, 260–285. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 
14.
Kulturoznawstwo. Kod programu: 02-S1KU12.2019. Opisy modułów (PDF). Dostęp 16.02.2023 z https://informator.us.edu.pl/p....
 
15.
Kultury mediów. Kod programu: 02-S1KM13.2019. Opisy modułów (PDF). Dostęp 16.02.2023 z https://informator.us.edu.pl/p....
 
16.
Laar, E. van, Deursen. A.J.A.M. van, Dijk J.A.G.M. van, Haan J. de (2020). Determinants of 21st-Century Skills and 21st-Century Digital Skills for Workers: A Systematic Literature Review, January-March, 1–14. SAGE Open. Dostęp 16.02.2023 z https://doi.org/10.1177/215824....
 
17.
Lee, J.Y., Paik, W., Joo, S. (2012): Information resource selection of undergraduate students in academic search tasks, 17, 1. Information Reaserch. Dostęp 16.02.2023 z https://informationr.net/ir/17....
 
18.
Łakomy, A. (2012). Wyszukiwarki naukowe w oczach studentów II i III stopnia studiów, 2 (11), 131–141. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media.
 
19.
Matysek, A. (2017). Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawnictwach naukowych, 4 (27), 53–68. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media.
 
20.
Nalaskowski, F. (2023). Prace naukowe tworzone przez sztuczną inteligencję. Oszustwo czy szansa, 1 (42), 165–180. Studia z Teorii Wychowania.
 
21.
Nonthacumjane, P. (2011). Key skills and competencies of a new generation of LIS professionals, 37, 4, 280–288. IFLA Journal.
 
22.
Pinto, M., Fernández-Ramos, A., Sánchez, G., Meneses, G. (2013). Information Competence of Doctoral Students in Information Science in Spain and Latin America: A Self-assessment, 39, 2, 144–154. The Journal of Academic Librarianship.
 
23.
Pulikowski, A. (2018). Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
24.
Rajewska, M., Tułnowska A. (2017). Horror przypisów – studencki poradnik przetrwania, 12, 2, 175–178. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie.
 
25.
Ramer, S.L. (2005). Site-ation pearl growing: methods and librarianship history and theory, 93, 3, 397–400. Journal of the Medical Library Association.
 
26.
Skibińska, M. (2021). Kompetencje informacyjne – przegląd tendencji rozwojowych koncepcji information literacy, 34, 181–207. Przegląd Badań Edukacyjnych. Dostęp 16.02.2023 z https://dx.doi.org/10.12775/PB....
 
27.
Szczepaniak, J. (2013). Jak opanować różne style cytowań i bibliografii w tekstach naukowych?, 125, 57–59. Życie Uczelni. Dostęp 16.02.2023 z http://repozytorium.p.lodz.pl/....
 
28.
Vakkari P. (2016). Searching as learning: A systematization based on literature, 41, 1, 7–18. Journal of Information Science.
 
29.
Wallace M.C., Shorten A., Crookes P.A. (2000). Teaching information literacy skills: an evaluation, 20, 485–489. Nurse Education Today.
 
30.
Woźniak-Kasperek, J. (2015). Bibliografia a katalog biblioteczny – dyskusja o pojęciach i terminach, 4, 517–532. Przegląd Biblioteczny.
 
31.
Yu F., Sullivan J., Woodall L. (2006). What Can Students’ Bibliographies Tell Us? Evidence Based Information Skills Teaching for Engineering Students, 1, 2, 12–22. Evidence Based Library and Information Practice.
 
32.
Zhao, Y., Llorente, A.M.P. Gómez, M.C.S. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review, 168. Computers & Education. Dostęp 16.02.2023 z https://www.sciencedirect.com/....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top