Children's rights in the statutes of primary and secondary schools
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Submission date: 2023-06-29
 
 
Final revision date: 2023-10-22
 
 
Acceptance date: 2023-10-23
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Anna Perkowska-Klejman   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
JoMS 2023;52(3):442-457
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main question of the presented research was whether, and how, the children’s rights, contained in the Convention, are included in the statutes of primary and secondary schools, in the chapters on the rights and obligations of the student. The aim was to determine to what extent the persons who are the authors of the statutes understand the idea of children's rights and express it in the created documents.

Material and methods:
The research was preceded by an indication of the legal grounds for constructing the school statute, a discussion of the catalog of children's rights in the light of the Convention and in the context of the competences of schools. The research was carried out using the technique of document analysis – quantitative and qualitative, and the method of critical discourse analysis.

Results:
The analysis of the documents, in our opinion, showed that the school statutes in the part concerning the rights of the child, despite the passage of years from their creation and the two changes in the law (in 2001 and in 2017), remained unchanged, and their provisions, in the vast majority, have not been changed. they are original formulations, responding to the needs of a particular school, and they are not adequate to modern standards in understanding and disseminating children's rights.

Conclusions:
The results of the conducted research made us very clear how far there is a long way to go for people who work to promote children's rights and protect them as fully as possible in every aspect of life. They showed that there is a problem with understanding and describing the idea of children's rights, and on a large scale.

 
REFERENCES (10)
1.
A Human rights-based approach to Education for All: a framework for the realization of children’s right to education and rights within education, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2007.
 
2.
Jeżowski, A. (2017). Statut konstytucją szkoły. Instytut Badań w Oświacie.
 
3.
Krzywoń, A. (2015). Podstawa prawna do wydania aktu prawa wewnętrznego (na tle art. 93 ust. 2 Konstytucji). Przegląd Sejmowy 2, 103-118.
 
4.
Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 
5.
Łuczewski, M., Bednarz-Łuczewska, P. (2012). Analiza dokumentów zastanych. w: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe t.2. (163-185). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Olszówka, M. (2013). Konstytucyjny paradygmat aktu prawa wewnętrznego. Ius Novum, 7 (2), 93-120.
 
7.
Osiatyński, W. (2012). Wprowadzenie do praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 
8.
Stadniczeńko, S.L., (red.), (2015). Konwencja o prawach dziecka wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 
9.
Śliwerski, B. (2017). Prawo dziecka do swoich praw. Pedagogika Społeczna, 4(66), 37-58.
 
10.
Warzecha, A. (2014). Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki, Konteksty Kultury Pismo Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, 11, z. 2, 164–189. DOI:10.4467/23531991KK.14.011.1757.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top