Analiza teoretyczna i empiryczna zjawiska fonoholizmu wśród studentów kierunku pedagogika
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):417-436
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zostały zawarte treści dotyczące uzależnienia od telefonu komórkowego. Potraktowano je jako nowy problem społeczny i wyzwanie edukacyjne. W pierwszej części zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa telefon komórkowy w życiu młodego człowieka. Zdefiniowano, czym jest uzależnienie fonoholiczne, oraz zwrócono uwagę na jego etiologię. Ukazano typowe cechy zachowania osoby uzależnionej psychicznie. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań własnych, których celem było zdobycie wiedzy na temat dominujących form korzystania przez studentów kierunku pedagogika z telefonów komórkowych. W końcowej części artykułu przedstawiono wnioski dotyczące tego, czy ze zjawiskiem fonoholizmu mamy do czynienia w przypadku studentów uczestniczących w badaniu. Analiza przeprowadzonych badań potwierdza tendencję do występowania nowego uzależnienia, jakim jest fonoholizm. W związku z tym istnieje potrzeba popularyzowania wiedzy na temat nowych uzależnień, zwłaszcza wśród rodziców i pedagogów.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top