Cyberprzestrzeń jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):403-416
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozwój technologii teleinformatycznych oraz Internetu prowadzi do powstawania nowych zagrożeń, takich jak cyberkryzysy i cyberkonflikty, cyberprzemoc, cyberprotesty czy cyberdemonstracje o charakterze destrukcyjnym, zakłócające realizację istotnych zadań administracji państwowej z udziałem podmiotów państwowych i niepaństwowych, w tym także groźba wywołania cyberwojny. Postęp w teleinformatyce sprawił, że cyberprzestrzeń nie tylko przyczynia się do rozwoju podmiotów państwowych (pozapaństwowych) czy jednostki, ale jest również źródłem poważnych zagrożeń dla ich bezpieczeństwa. Operacje w cyberprzestrzeni stanowią dziś integralną część klasycznych kryzysów i konfliktów polityczno-militarnych (wojen), w ramach ich hybrydowego charakteru. Cyberprzestrzeń stała się polem konfliktu, na którym przychodzi nam zmierzyć się nie tylko z innymi państwami, ale także z wrogimi organizacjami o charakterze ekstremistycznym, terrorystycznym czy zorganizowanymi grupami przestępczymi. Strategicznym celem w obszarze cyberbezpieczeństwa RP jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni, w tym adekwatnego poziomu bezpieczeństwa narodowych systemów teleinformatycznych – zwłaszcza teleinformatycznej infrastruktury krytycznej państwa – a także kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa prywatnych podmiotów gospodarczych, w szczególności wchodzących w skład sektorów: finansowego, energetycznego i ochrony zdrowia. Należy zaznaczyć, że ochrona cyberprzestrzeni stała się jednym z najczę- ściej podejmowanych tematów dotyczących bezpieczeństwa.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top