Ownership transformation processes in Poland between 1989 and 2014 – Selected issues
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warmia and Mazury Olsztyn, Poland
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):383-402
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza dogmatycznoprawna obowiązujących przepisów regulujących problematykę przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990–2014. Merytoryczny zakres badań odnosi się także do uwarunkowań społeczno-gospodarczych, które miały wpływ na kształt pierwszej regulacji dotyczącej przedsiębiorstw państwowych, a następnie ewolucję ustawodawstwa regulującego przekształcenia własnościowe. Autorka zwraca uwagę na dużą dynamikę przepisów, która wiązała się z koniecznością osiągnięcia przez ustawodawcę celów prywatyzacyjnych określonych przez Ministra Skarbu Państwa.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top