Prawne problemy transferu piłkarzy wobec prawa do poszanowania życia rodzinnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):143-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Piłkarze, obok aktorów i piosenkarzy, należą do najbardziej podziwianej grupy społecznej. Piłka nożna jest dyscypliną sportową nastawioną na sukces ekonomiczny i robienie kariery, na dalszy plan schodzi dostarczenie rozrywki. Ta pogoń za sukcesem może prowadzić do przetrenowania, uzależnienia od aktywności fizycznej, zdiagnozowanej depresji, zaburzeń odżywiania, prób samobójczych, a przede wszystkim oderwania od rodziny lub rezygnacji z zawarcia małżeństwa. Prawo to doznaje znaczących ograniczeń przede wszystkim poprzez system transferowy. To właśnie transfery międzynarodowe najczęściej powodują oderwanie piłkarza od rodziny, rodzinnej kultury, a także uniemożliwiają budowanie trwałych związków małżeń- skich czy partnerskich. W sposób szczególny chronieni są małoletni piłkarze właśnie ze względu na konieczność utrzymania ich związków z rodziną. Analiza przepisów FIFA, a w konsekwencji PZPN, pokazuje brak stosownych regulacji dla pełnoletnich piłkarzy, które chroniłyby ich podstawowe prawo do utrzymania związków rodzinnych czy zawarcia lub ochrony małżeństwa bądź związku partnerskiego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top