Interes państwa vs. interes samorządu lokalnego. Konflikt czy współpraca państwa i samorządu?
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):127-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Administracja publiczna składa się z administracji państwowej i samorządowej. Obie administracje są skazane na współpracę ze sobą przy realizacji różnych zadań dla lokalnej społeczności, które jednak stanowią część interesów całego społeczeń- stwa. Mimo to może w praktyce dochodzić i dochodzi do konfliktu na linii administracja samorządowa a państwowa. W efekcie tego konfliktu obie części administracji publicznej stają przed sądem, który rozstrzyga te spory. Liczne są jednak obszary i przykłady współpracy obu administracji, które wzajemnie się uzupełniają.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top