Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach
 
Więcej
Ukryj
1
PIUMA REKLAMA
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):277-296
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Małe przedsiębiorstwa stanowią siłę napędową współczesnej gospodarki. Ich pozycja na rynku w dużym stopniu uwarunkowana jest jakością zasobów ludzkich. Celem publikacji jest ocena – na przykładzie wybranej grupy przedsiębiorstw – aktualnego stanu zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach. Poznanie i zrozumienie barier, na jakie napotykają małe przedsiębiorstwa w toku zarządzania kapitałem ludzkim, powinno pomóc w podjęciu wyraźnych działań naprawczych, zmierzających do stworzenia prostych, spójnych i niedrogich narzędzi z zakresu human resources.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top