Bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne w zrównoważonym rozwoju
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):261-276
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Inżynieria genetyczna często kojarzona jest z nowoczesnym rolnictwem i produkcją żywności. Jednakże obok rzeczywistych (i potencjalnych) korzyści z niej płynących należy dostrzec związane z nią niebezpieczeństwa. Żywność i produkcja żywności jest bazą istnienia i funkcjonowania każdej społeczności ludzkiej. Od narzędzi i sposobów, jakich człowiek używa dla podtrzymania swojej egzystencji zależą warunki środowiska, które z kolei decydują o dostępności produktów i usług ekologicznych. Od nich, z kolei, zależy byt człowieka. Roztropne z nich korzystanie zapewni rozwój; natomiast brak przezorności i kontroli działań może skutkować poważnymi konsekwencjami gospodarczymi i ekologicznymi.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top