Bezpieczeństwo żywnościowe w procesie globalizacji sektora rolnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):251-262
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono stan światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wpływ na to bezpieczeństwo procesów globalizacji sektora agrobiznesu. Stwierdzono, że procesy globalizacji zachodzące w rolnictwie i gospodarce żywnościowej mają wieloraki i wielokierunkowy wpływ na stan globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Z jednej strony przyczyniają się do wzrostu globalnej produkcji, czego efektem może być lepszy dostęp do żywności. Z drugiej zaś strony procesy te mogą powodować pogorszenie bezpieczeństwa żywnościowego, przede wszystkim na skutek odchodzenia od rolnictwa zrównoważonego na rzecz rolnictwa wielkopowierzchniowego, uprzemysłowionego, w którym duże koncerny rolne przejmują kolejne ogniwa wartości dodanej i oligopolizują globalną przestrzeń agrobiznesu. Powoduje to utratę zysków przez dotychczasowych właścicieli i pogorszenie ich osiągalności cenowej. Najniższą osiągalnością cenową żywności, a co za tym idzie – najgorszym bezpieczeństwem żywnościowym charakteryzują się kraje Afryki Subsaharyjskiej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top