od centrum ku peryferii – szanse i bariery w rozwoju strefy granicznej polsko-ukraińskiej. spojrzenie ze strony polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):263-290
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Granice państwowe i strefy przygraniczne stanowią przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych. W studiach geograficznych analizy regionalne stref przygranicznych dotyczą szerokiej gamy problemów – od środowiskowych, przez społeczne i ekonomiczne po polityczne i kulturowe. Cechy te różnią najczęściej te regiony od pozostałych w kraju. Celem tego artykułu jest analiza zjawiska peryferyjności strefy przygranicznej Polski w województwie lubelskim. Zakłada się, że pomimo peryferyjnego położenia i pewnych cech niedorozwoju w stosunku do centralnych regionów kraju, obszar ten posiada potencjał rozwojowy, który, właściwie wykorzystany może przynieść korzyści całej strefie przygranicznej – zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top