Rodzaje i formy aktywności
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
JoMS 2014;21(2):101-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany ekonomiczne, społeczne i kulturalne spowodowane szybkim rozwojem różnych dziedzin życia, niezwykły postęp cywilizacyjny, wiele odkryć naukowych z zakresu przemysłu, medycyny, badań genetycznych i astronomii ma wielki wpływ na życie człowieka. Automatyzacja procesów produkcyjnych zastępuje człowieka powodując, że ma więcej czasu wolnego. Tego typu pozytywnym zmianom towarzyszą również zjawiska niepokojące. Należą do nich niewątpliwie skażenie środowiska a co za tym idzie rozwój chorób cywilizacyjnych, takich jak: nowotwory, cukrzyca, otyłość, narkomania, nerwice i inne. W takim społeczeństwie procesy uczenia się, szkolenia, dokształcania, zmiany specjalności itp. będą stałą częścią ludzkiej aktywności od najmłodszych lat aż do wieku emerytalnego i znaczna część społeczeństwa będzie zaangażowana zawodowo w  procesy edukacyjne. Najbardziej dynamiczna jest jednak aktywność młodzieży, co jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, gdyż jest to pokolenie, które rosło wraz z rozwojem techniki komputerowej. Wyłaniające się obecnie społeczeństwo charakteryzuje się nowymi warunkami swojego funkcjonowania. Są to: • wielokrotnie zwiększony dostęp do informacji; • informacja staje się zasobem rozwojowym i niezbędnym czynnikiem efektywnego działania; • tworzenie się społeczeństwa wiedzy; • niemal powszechna komercjalizacja i działanie mechanizmów rynku we wszystkich dziedzinach życia.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top