Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynkach pozaeuropejskich
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
2
Uniwersytet Łódzki
Data publikacji: 31-03-2016
 
JoMS 2016;28(1):291–304
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rynki pozaeuropejskie, reprezentujące dawne tzw. kraje rozwijające się, stanowią ważny i atrakcyjny obszar działalności gospodarczej zarówno dla krajów wysoko, jak i średnio rozwiniętych. Do grona dotychczasowych „tradycyjnych” inwestorów w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, a więc przedsiębiorstw amerykańskich i zachodnioeuropejskich, dołączyli już liderzy azjatyccy, a więc Chiny i Indie, których obecność jest widoczna zwłaszcza w Afryce. W ślad za nimi pojawiają się inwestorzy ze średnio rozwiniętych gospodarek, w tym z Polski. Najbardziej obiecujące dla polskiego kapitału, jak się wydaje w obecnej sytuacji światowej, są dziś rynki afrykańskie. Inwestycje zagraniczne w Afryce to obecnie trend ogólnoświatowy. Przyczynia się do tego coraz bardziej stabilna sytuacja polityczna w Afryce Subsaharyjskiej oraz ożywienie gospodarcze po wielu latach rozlicznych problemów. Nowa sytuacja w tej części świata uwidacznia się w postawie tutejszych rządów, które są skłonne, jak nigdy dotąd, współpracować z zagranicznymi partnerami. To także wyzwania dla rządzących w krajach średnio rozwiniętych, których działania powinny uwzględniać potrzeby logistyczne i finansowe potencjalnych inwestorów w celu udanej ekspansji
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031