Dobre praktyki dowodowego pobierania prób materiałów skażonych substancjami CBRN
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):305-324
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Użycie broni masowego rażenia (BMR) oraz toksycznych środków przemysłowych (TŚP) jako narzędzi zbrodni i aktu terroru przyczyniło się do utworzenia specjalnych zespołów zajmujących się zbieraniem dowodów w atmosferze skażeń. Organy śledcze muszą być dobrze przygotowane i przedsięwziąć wszystkie niezbędne środki, by dochodzenie w sprawie zdarzenia z użyciem czynników CBRN (ang. chemical, biological, radiological, nuclear) było właściwie prowadzone, a osoby odpowiedzialne za popełnienie takiego przestępstwa poniosły odpowiedzialność za swoje czyny, zgodnie z obowiązującym prawem. Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie sposobu pobierania materiałów skażonych czynnikami CBRN do celów dowodowych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top