NAUKI HUMANISTYCZNE
Objawy i przyczyny zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci w wieku przedszkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 29-04-2021
 
 
Data akceptacji: 16-05-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
JoMS 2021;46(1):175-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojawiają się coraz to nowsze formy zaburzeń zachowania u małych dzieci w wieku przedszkolnym. Niektóre z nich mogą świadczyć o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym dziecka. Artykuł prezentuje objawy i przyczyny niedostosowania w celu umożliwienia prowadzenia skutecznej profilaktyki niedostosowania społecznego już w placówkach przedszkolnych. Celem przeprowadzonych badań była także ocena poziomu wiedzy nauczycieli przedszkola dotyczącej niedostosowania społecznego małych dzieci. Do przeprowadzenia badań użyto metody sondażu. Nauczyciele udzielili anonimowych odpowiedzi na przygotowanych wcześniej kwestionariuszach. To pozwoliło na zebranie wielu szczerych opinii na temat niedostosowania społecznego małych dzieci. Zebrane informacje pozwoliły dostrzec, że zjawisko niedostosowania społecznego jest coraz powszechniejsze w placówkach przedszkolnych. W przedszkolach wciąż brakuje możliwości poznawania środowiska domowego ucznia, a jest to konieczne, aby móc postawić prawidłową diagnozę. Wielu nauczycieli nie dostrzega w zaburzeniach zachowania dziecka objawów niedostosowania społecznego. Dlatego konieczne jest dalsze badanie tego zjawiska i uświadamianie wychowawcom jego wagi.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bowlby, J. (1995). Maternal Care and Mental Health. The master work series, 2nd ed., London: World Health Organization, Monograph series No. 3.
 
2.
Czapów, Cz., Jedlewski, S. (1971). Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Grzegorzewska, M. (1959). Pedagogika specjalna, Warszawa, skrypt wykładów w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej.
 
4.
Hilgard, E.R. (1967). Wprowadzenie do psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Jastrząb, J. (2002). Edukacja terapeutyczna: Toruńska Szkoła Terapeutyczna – dziesięć lat doświadczeń, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”. ISBN 8391547639.
 
6.
Kędzierska, H. (2002). Mity pedagogiczne nauczycieli. W: E. Malewska i B. Śliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 8373081518.
 
7.
Konopczyński, M. (1996). Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Editions Spotkania. ISBN 8386802057.
 
8.
Konopnicki, J. (1971). Niedostosowanie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Lipkowski, O. (1971). Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
10.
Lipkowski, O. (1980). Resocjalizacja, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302007927.
 
11.
Machel, H. (2003). Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
12.
Migała, P. (2011). Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 978-83-627-07-9.
 
13.
Oszwa, U. (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej: vademecum nauczycieli i rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 9788373087668.
 
14.
Pospiszyl, K., Żabczyńska, E. (1985). Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301018917.
 
15.
Pytka, L. (1995). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa: WSPS. ISBN 8387079448.
 
16.
Pytka, L. (2011). Teoretyczne i praktyczne problemy nieprzystosowania społecznego. W: S. Ćmiel (red.), Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 9788362753116.
 
17.
Spionek, H. (1965). Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Szurowska, B. (2020). Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788380857476.
 
19.
Szymański, A. (2010). Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży: wybrane problemy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. ISBN 9788361121220.
 
20.
Urban, B. (2010). Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Mysłowice: GWSP. ISBN 9788389032478.
 
21.
Urban, B., Stanik, J.M. (2008). Resocjalizacja. Tom I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154042.
 
22.
Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301155162.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top