NAUKI HUMANISTYCZNE
Zmiany na rynku pracy a wyzwania dla edukacji w czasach VUCA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 25-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-05-2021
 
 
Data akceptacji: 08-06-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Sobotka   

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 
 
JoMS 2021;46(1):191-208
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie trendów w kontekście zachodzących zmian na rynku pracy a w konsekwencji w systemie edukacji.

Materiał i metody:
Zakres przedmiotowy badania - indywidualnych wywiadów pogłębionych opracowany został stosownie do przyjętego celu badania, metryka zawierała 40 pytań otwartych, pogrupowanych w siedem obszarów tematycznych: identyfikacja stanowisk najmocniej dotkniętych wprowadzonymi zmianami; identyfikacja potrzeb związanych z realizowaną w nowych warunkach pracą po stronie pracodawców; identyfikacja nowych kompetencji potrzebnych na stanowiskach pracy, w odniesieniu do których konieczne było wprowadzenie zmian sposobu pracy w wyniku pandemii Covid-19; identyfikacja nowych kwalifikacji potrzebnych na stanowiskach pracy, w odniesieniu do których konieczne było wprowadzenie zmian; analiza polityk zatrudnienia pod kątem zmian wynikających z pandemii Covid-19; analiza potrzeb pracodawców w obszarze przejścia bądź częściowego przejścia na tryb pracy zdalnej; analiza potrzeb pracodawców w obszarze pojawiających się nowych funkcji i zadań związanych z kontrolą efektywności pracy.

Wyniki:
Wyniki badania są podstawą do sformułowania trendów jako konstruktów w kontekście zachodzących zmian na rynku pracy a w konsekwencji w systemie edukacji.

Wnioski:
Jako kluczowe trendy zdefiniowano: rehumanizację, czyli swoisty renesans warstwy aksjologicznej i społecznej, uwspólnotownie jako panaceum na indywidualizm i konsumpcjonizm, totalizm prawny, będącym odpowiedzią na poczucie zagrażania w zakresie funkcjonowania w nieznanym świecie VUCA oraz międzypokoleniowość mającą swoje podłożenie nie tyle w zmianach struktury demograficznej, co w ich znaczeniu.

 
REFERENCJE (14)
1.
Antczak B.O. (2017). Modele edukacji – między humanizmem a komercją. „Journal of Modern Science”, nr 4, t. 35, s. 147–160. https://doi.org/10.13166/jms/8.... ISSN 1734-2031.
 
2.
Crouch C. (2015). Osobliwa nie-śmierć neoliberalizmu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 9788323133063.
 
3.
Deloitte. (2021). COVID-19: A wake up call for the BPO industry, Part 2 of Impacts of COVID-19.Edukacja zdalna w czasie pandemii, II edycja, Centrum Cyfrowe, listopad 2020.
 
4.
Essilor Polonia Sp. z o.o. (2019). Raport: Pokolenie 50+ w pracy – prawda i stereotypy, Warszawa: BIGRAM SA.
 
5.
Gaskell G. (2000). Individual and Group Interviewing. W: red. M. Bauer, G. Gaskell, Qualitative Researching with Text, Image and Sound, London 2000.
 
6.
Instytut Boyma. Chiny odczuwają przenosiny produkcji do innych państw, wnp.pl, 19 stycznia 2021 r.; https://www.wnp.pl/rynki-zagra... (dostęp: 23.02.2021).
 
7.
Kaiser B. (2019). Targeted: My Inside Story of Cambridge Analytica and How Trump, Brexit and Facebook Broke Democracy, HarperCollins, New York, ISBN 9780008363895.
 
8.
Knox J. (2020). Artificial intelligence and education in China, „Learning, Media and Technology”, Vol. 45, No. 3. ISSN 1743-9884.
 
9.
Lipszyc J. (red.) (2012). Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia, Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.
 
10.
Ourkids.pl, https://www.ourkids.net/pl/nau... (dostęp: 22.02.2021).
 
11.
Poniewierski A. (2020). Speed bez granic w cyfrowym świecie, Warszawa, Amazon Digital Services.
 
12.
Sobotka B. (2020). Kompetencje jutra, czyli czego przyszłość będzie wymagała od naszych dzieci, Warszawa: OSM Power.
 
13.
Sobotka B., Kuzior A. (2019). The Role Of Social Capital In The Development Of Smart Cities, „Scientific Papers of The Silesian University of Technology”, Organisation and Management Series No. 134.
 
14.
Such-Pyrgiel M.(2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej. W: M. Such-Pyrgiel, M. Sitek (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top