HUMANITIES
Symptoms and causes of the risk of social maladjustment in preschool children
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2021-04-29
 
 
Acceptance date: 2021-05-16
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
JoMS 2021;46(1):175-189
 
KEYWORDS
ABSTRACT
More and more new forms of behavioral disorders appear in young preschool children. Some of them may indicate the threat of a child’s social maladjustment. The article presents the symptoms and causes of maladjustment in order to enable effective prevention of social maladjustment in pre-school institutions. The aim of the research was also to measure the level of knowledge of preschool teachers about social maladjustment of young children. The survey method was used to do the research. Teachers gave anonymous answers to previously prepared questionnaires. This allowed to gather a lot of honest opinions about the social maladjustment of young children. The collected information has allowed to see that the phenomenon of social maladjustment is becoming more and more common in kindergarten institutions. Kindergartens still lack the opportunity to explore the student’s home environment, and this is necessary to be able to make the correct diagnosis. Many teachers do not see any signs of social maladjustment in their child’s behavioral disorders. Therefore, further investigation of this phenomenon is necessary and making educators aware of its importance.
 
REFERENCES (22)
1.
Bowlby, J. (1995). Maternal Care and Mental Health. The master work series, 2nd ed., London: World Health Organization, Monograph series No. 3.
 
2.
Czapów, Cz., Jedlewski, S. (1971). Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Grzegorzewska, M. (1959). Pedagogika specjalna, Warszawa, skrypt wykładów w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej.
 
4.
Hilgard, E.R. (1967). Wprowadzenie do psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Jastrząb, J. (2002). Edukacja terapeutyczna: Toruńska Szkoła Terapeutyczna – dziesięć lat doświadczeń, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”. ISBN 8391547639.
 
6.
Kędzierska, H. (2002). Mity pedagogiczne nauczycieli. W: E. Malewska i B. Śliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 8373081518.
 
7.
Konopczyński, M. (1996). Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Editions Spotkania. ISBN 8386802057.
 
8.
Konopnicki, J. (1971). Niedostosowanie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Lipkowski, O. (1971). Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
10.
Lipkowski, O. (1980). Resocjalizacja, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302007927.
 
11.
Machel, H. (2003). Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
12.
Migała, P. (2011). Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 978-83-627-07-9.
 
13.
Oszwa, U. (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej: vademecum nauczycieli i rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 9788373087668.
 
14.
Pospiszyl, K., Żabczyńska, E. (1985). Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301018917.
 
15.
Pytka, L. (1995). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa: WSPS. ISBN 8387079448.
 
16.
Pytka, L. (2011). Teoretyczne i praktyczne problemy nieprzystosowania społecznego. W: S. Ćmiel (red.), Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 9788362753116.
 
17.
Spionek, H. (1965). Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Szurowska, B. (2020). Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788380857476.
 
19.
Szymański, A. (2010). Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży: wybrane problemy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. ISBN 9788361121220.
 
20.
Urban, B. (2010). Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Mysłowice: GWSP. ISBN 9788389032478.
 
21.
Urban, B., Stanik, J.M. (2008). Resocjalizacja. Tom I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154042.
 
22.
Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301155162.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top