HUMANITIES
Educational portals as an opportunity to develop forms of education in vocational education
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2021-05-31
 
 
Acceptance date: 2021-06-10
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Waldemar Grądzki   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2021;46(1):159-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The current economic and social changes in the modern world are caused by many factors, but in the light of current social research, those related mainly to the intensive process of transition from the era of Industry 3.0 to the era of Industry 4.0 seem to be dominant. This causes a rapid acceleration in the implementation of systems based on the widespread and avalanche use of new solutions in the field of automation and industrial robotics, elements of artificial intelligence (AI), machine learning (ML) and the Internet of Things (IoT). These rapid technological processes are not always followed by the social and mental processes of entire professional groups, which may lead to economic stratification, but mainly to deepen the processes of digital maladjustment and exclusion (eInclusion). The panacea for this situation seems to be the development of modern forms of education, with particular emphasis on the needs of vocational education. The issues raised concern both the results of the author’s own research on the
 
REFERENCES (21)
1.
Ang’ondi, E.K. (2013). Teachers Atittudes and Perceptions on the Use of ICT in Teaching and Learning as Observed by ICT Champions. W: Learning while we are connected,WCCE 2013, 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Vol. 1: Research Papers, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 21–28. ISBN: 9788323130956.
 
2.
Bulkowski, K. i in. (2019). Absolwenci szkół zawodowych z roku szkolnego 2016/2017. Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
3.
Burski, J. i in. (2013). Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
4.
Ćwiek, M. (2018). Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 131(2). DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-21.
 
5.
Drogosz-Zabłocka, E., Sztanderska, U. (2019). Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy, Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. ISBN: 9788365591814.
 
6.
Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 8372470367.
 
7.
Grądzki, W. (2016), Cyfrowa dydaktyka szansą nowej edukacji. W: M. Zieliński (red.), „Przegląd Nauk Stosowanych”, nr 10. ISSN: 2353-8899.
 
8.
Jeruszka, U. i in. (red.) (2000). Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa: IPiSS, seria „Studia i Monografie”. ISBN: 8387890197.
 
9.
Jemieniak, D., Koźmiński, K.A. (2012). Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN: 9788326435836.
 
10.
Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2012). Pracodawcy o rynku pracy.Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: PARP. ISBN: 9788376331867.
 
11.
Malamud, O., Pop-Eleches, C. (2011). Home Computer Use and the Development of Human Capital, „Quarterly Journal of Economics”, No. 126, s. 987–1027. DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qj....
 
12.
Mumtaz, S. (2000). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications Technology: a review of the literature, „Journal of Information Technology for Teacher Education”, No. 9(3), s. 319–341. ISSN: 0962-029X.
 
13.
Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
14.
Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN: 8320814227.
 
15.
Ortiz Laverde, A.M., et al. (2003). Knowledge Processes: An Overview of the Principal Models, 3rd European Knowledge Management Summer School, San Sebastian.
 
16.
Penszko, P. (red.) (2013). Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 
17.
Sitek M., Such-Pyrgiel M. (2019). Cyberkultura. Zagrożenie czy szansa dla edukacji człowieka. W: A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko (red.), Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania, Legnica: Wydawnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy.
 
18.
Such-Pyrgiel M. (2019), Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
19.
Robinson, K. (2016). Creative schools. The grassroots revolution that’s transforming education, London: Penguin Books. ISBN: 0143108069.
 
20.
Sztandar-Sztanderska, U. (red.) (2010). Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców, Warszawa: PKPP Lewiatan. ISSN: 2543-585X.
 
21.
Woźniak, K. (2005). System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Kraków, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top