The role of Big Data and Data Science in the context of information security and cybersecurity
 
More details
Hide details
1
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw Faculty of Socio-Economics Institute of Economics and Finance
 
2
Main School of Fire Service in Warsaw Institute of Internal Security
 
3
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów
 
 
Submission date: 2023-02-06
 
 
Final revision date: 2023-12-06
 
 
Acceptance date: 2023-12-15
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Małgorzata Such-Pyrgiel   

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów
 
 
JoMS 2023;53(4):9-42
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
In the area of the fastest growing fields of ICT technology which determine the successive stages of progress in the field of online electronic banking, it is necessary to disseminate standards for conducting financial operations carried out in the so-called cloud as well as using the large data sets located in the so-called Big Data platforms.

Material and methods:
For the purposes of this article, research has been carried out on the broad issue of Big Data Analytics applications in the context of social, normative, economic, environmental, climate aspects. A questionnaire survey was conducted. The method of analysis of literature sources concerning the subject of the article was applied.

Results:
Currently emerging trends in the development of technology based on Big Data dataset platforms usually allow to perform multidimensional calculations and reported results of analyzes in real time. The analyzes conducted on huge data sets allow for comprehensive, multi-aspect risk assessments at the level of the whole entity. During the SARS-CoV-2 (Covid-19) coronavirus pandemic, there was an increase in the importance of analytics based on Big Data Analytics. During the pandemic, there was also an increase in the digitisation and internetisation of business processes. This also resulted in an increase in the scale of cybercrime development.

Conclusions:
The technological revolution currently taking place, defined as Industry 4.0, is motivated by the development of the following factors: Big Data database technologies, cloud computing, machine learning, Internet of Things, artificial intelligence, Business Intelligence and other technologies of advanced data processing Data Mining. On the basis of the development new technological solutions, in recent years there has been a dynamic development of Big Data Analytics.

 
REFERENCES (65)
1.
Alberola E., Arslan Y., Cheng G., Moessner R. (2020). The fiscal response to the Covid-19 crisis in advanced and emerging market economies (w:) BIS Bulletin, nr 23, 2020 (http://www.bis.org/publ/bisbul...).
 
2.
Banafa A. (2015). The Future of Big Data and Analytics, Conference Paper, November 2015, (https://www.researchgate.net/p...), access: 7 Jaunuary 2023.
 
3.
BI analysis (2017). in: Website cdnpartner.pl, March 2017, (https://cdnpartner.pl/oferta/r...).
 
4.
Blagov A., Rytsarev I., Strelkov K., Khotilin M. (2022). Big data instruments for social media analysis, Conference Paper, Department of Technical Cybernetics, Samara State Aerospace University, Samara, 445086, Russia, (https://www.researchgate.net/p...) access: 11 January 2023.
 
5.
Boissay F., Rungcharoenkitkul P. (2022). Macroeconomic effects of Covid-19: an early review, 2020 (http://www.bis.org/publ/bisbul...), access: 17 December 2022.
 
6.
COVID-19 to plunge global economy into worst recession since World War, World Bank, 2020 (http://www.worldbank.org/en/ne...), access: 19 January 2023.
 
7.
Dmowski A., Prokopowicz D. (2006). Przestępczość elektroniczna i kradzież poufnych informacji – dynamicznie rozwijająca się gałąź szarej strefy (in:) Szara strefa gospodarcza w dobie globalizacji, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie, Warszawa 2006, pp. 76-96.
 
8.
Dmowski A. Prokopowicz D., (2010). Rynki finansowe, Warsaw: Publishing house Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 
9.
Dmowski A., Prokopowicz D., Sarnowski J. (2008). Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Warsaw: Publishing house Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 
10.
Domańska-Szaruga B. (2014), Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (in:) B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (ed.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Warsaw: Publishing house Studio Emka, pp. 21-30.
 
11.
Domańska-Szaruga B., Prokopowicz D. (2016). Ochrona transferu danych osobowych w cyberprzestrzeni (in:) Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo i informacja, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza RYTM w Warszawie, nr 2(5)/2016, pp. 122-136.
 
12.
Dolecki S. (2016). A brutal cyber reality (in:) Bank. Financial Monthly, special report Cybersecurity, Warsaw 2016, No. 4/276.
 
13.
Gandomi A., Haider M. (2015). Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics, (w:) International Journal of Information Management, No. 35/2015.
 
14.
Golczak K., Golinowski K., Kamycki J., Lewandowski K. J., Pająk K., Płaczek J., Prokopowicz D., Wesołowski Z. (2021). Prognoza globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym. Prognoza kryzysu w obszarze gospodarczym (in:) P. Soroka, A. Skrabacz, P. Wilczyński, K. Golczak, R. Kołodziejczyk, K. Pająk, A. Mitręga (ed.) Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2021, pp. 87-120.
 
15.
Gołębiowska A., Prokopowicz D. (2021a). Business Intelligence analytics based on the processing of large sets of information with the use of sentiment analysis and Big Data, (in:) A. Gołębiowska, M. Such – Pyrgiel, (ed.), Socio – economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts, Publishing house SGSP, Warsaw 2021, pp. 129-154.
 
16.
Gołębiowska A., Prokopowicz D. (2021b). Increase in the Internetization of economic processes, economic, pandemic and climate crisis as well as cybersecurity as key challenges and philosophical paradigms for the development of the 21st century civilization (in:) Journal of Modern Science, Issue 2/2021 vol. 47, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, pp. 307-344. DOI: 10.13166/jms/143848.
 
17.
Gołębiowska A., Jakubczak W., Prokopowicz D., Jakubczak R. (2021a). Cybersecurity of Business Intelligence Analytics Based on the Processing of Large Sets of Information with the Use of Sentiment Analysis and Big Data (in:) European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 4, pp. 850-871, DOI: 10.35808/ersj/2631.
 
18.
Górka, M., ed. (2014). Cyber security as the basis of a secure state and society in the 21st century, Warsaw: Publishing house Difin.
 
19.
Groot R. (2012). Data mining for tweet sentiment classification, Hortonworks Sandbox tutorial (http://hortonworks.com/tutoria...).
 
20.
Grzegorek J., Prokopowicz D. (2017). The Application Of The MS EXCEL Program And The Informalized Business Intelligence Analytics Platforms In The Management Of The Enterprises (in:) International Journal of New Economics and Social Sciences, International Institute of Innovation Science – Education – Development in Warsaw, No. 1 (5) 2017, pp. 222-237.
 
21.
Grzegorek J., Prokopowicz D., Gwoździewicz S. (2021). Wykorzystanie platform analitycznych Big Data Analytics technologii informacyjnych ICT w analizie sentymentu dla wybranej problematyki związanej z Przemysłem 4.0, (in:) P. J. Suwaj, S. Gwoździewicz, K. Samulska (ed.), Bezpieczeństwo informacyjne jednostek organizacyjnych. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2021, pp. 101-142.
 
22.
Grzywacz, J. (2016). Electronic banking in the enterprise, Warsaw: Publishing house SGH.
 
23.
Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2016a). Security of internet banking and determinants of electronic data transfer in Big Data technology in Poland (in:) V. Vlastimil (ed.), Međunarodni naučni zbornik. Pravo Ekonomija Menadžment I, International scientific books. Right, Economy and Management I, Publishing house [Izdavač:] Srpsko Razvojno Udruženje, Bački Petrovac 2016, pp. 228-252.
 
24.
Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2016b). Globalization and the process of the system and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union standards (in:) Globalization, the State and the Individual, International Scientific Journal, Free University of Varna Chernorizets Hrabar, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2016, No. 1(9) 2016, pp. 63-75.
 
25.
Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2016c). Legal and social determinants of the security of collection and transfer of classified data in online social networks (in:) V. Vlastimil (ed.), Međunarodni naučni zbornik. Pravo Ekonomija Menadžment I, International scientific books. Right, Economy and Management I, Publishing house [Izdavač:] Srpsko Razvojno Udruženje, Bački Petrovac 2016, pp. 80-107.
 
26.
Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2020). Determinants of the development of cyber-attacks on IT systems of companies and individual clients in financial institutions (in:) S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki (ed.), Legal and Social Aspects of Cybersecurity, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, pp. 111-131.
 
27.
Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2021). Determinanty rozwoju nowych mediów internetowych jako istotnych czynników rozwoju informacyjnych usług internetowych, (in:) P. J. Suwaj, S. Gwoździewicz, K. Samulska (ed.), Bezpieczeństwo informacyjne jednostek organizacyjnych. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2021, pp. 53-80.
 
28.
InfoDOK: Almost PLN 900,000 per day was attempted to extort using a stolen identity (2016), (in:) Website Association of Polish Banks, 28.07.2016, (https://zbp.pl/wydarzenia/arch...).
 
29.
InfoDOK, Report on documents, II quarter of 2016 (26th edition), Association of Polish Banks, Warsaw 2016.
 
30.
Jakubczak W., Gołębiowska A., Prokopowicz D. (2021). The Legal and Security Aspects of ICT and Industry 4.0 Importance for Financial Industry 4.0 Development (in:) European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 4B, pp. 169-181, DOI: 10.35808/ersj/2651.
 
31.
Jonung L., Roeger W. (2020). The macroeconomic effects of a pandemic in Europe. A model-based assessment, (http://ec.europa.eu/economy_fi... publication708_en.pdf), access: 23 January 2023.
 
32.
Kontkiewicz – Studzińska J., Cieślak R. (2021). Digitalizacja polskich firm przemysłowych w dobie pandemii, Report 2021, Wydawnictwo Autodesk, May 2021, (www.autodesk.pl/Przemysl2021).
 
33.
Król A. (2016). Po owocach poznacie, że to atak (in:) “Bank. Financial Monthly “, No. 4 (276), April 2016.
 
34.
Laney D. (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. META Group, now: Gartner, (http://blogs.gartner.com).
 
35.
Libuda, Ł. (2016). Era Big Data – zarządzanie ryzykiem z dopalaczem (in:) “Bank. Financial Monthly “, No. 6 (278), June 2016.
 
36.
Liderman K. (2008). Risk analysis and protection of information in computer systems, Warsaw: Scientific Publisher PWN.
 
37.
Lim E., Chen H., Chen G. (2013). Business Intelligence and Analytics: Research Directions (in:) “ACM Transactions on Management Information Systems, No. 3(4), 2013.
 
38.
Mayer-Schonberger V. (2015). Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Warsaw: Publishing house MT Biznes.
 
39.
Matosek M. (2015). Marketing partnerski w obliczu wielokulturowości (in:) J. Wróblewski, Zarządzanie w czasach kryzysu, Dąbrowa Górnicza: Publishing house WSBI w Dąbrowie Górniczej, chapter X.
 
40.
Matosek M., Prokopowicz D. (2017). Importance And Security Of Information Provided By The Internet In The Context Of The Development Of Economic Entities In Poland (in:) International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS), Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój, No. 2 (6) 2017, Warszawa 2017, pp. 219-231.
 
41.
Matosek M., Prokopowicz D., Gołębiowska A. (2021). Growing importance of digitalization of remote communication processes and the internetization of economic processes and the impact of the SARS-CoV-2 (Covid-19) coronavirus pandemic on the economy, (in:) A. Gołębiowska, M. Such – Pyrgiel, (ed.), Socio – economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2021, pp. 221-250.
 
42.
Mórawski K. J. (2015). Zarządzanie informacją skutecznym sposobem na fraudy (in:) Bank. Financial Monthly, Temat numeru: Banks security, April 2015, No. 4 (265): 51.
 
43.
Muchacki, M. (2014). Cywilizacja informatyczna i Internet. Konteksty współczesnego konsumenta TI, Warsaw: Publishing house Impuls.
 
44.
Olszak C. M. (2014), Business Intelligence in cloud, (in:) Polish Journal of Management Studies, (10) 2014.
 
45.
Power D. (2013). Decision Support, Analytics, and Business Intelligence, Publishing house Business Expert Press.
 
46.
Prokopowicz D. (2007). Integracja technologii informatycznej i metodologii przeprowadzania analiz finansowych na potrzeby działalności inwestycyjnej (in:) Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA Wiek XXI. The 21st Century, No. 2 (24) 2007, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie, Warszawa 2007, pp. 257 – 264.
 
47.
Prokopowicz D. (2012). Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. Sięgając w przeszłość (in:) Przedsiębiorstwo przyszłości. Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, No. 1 (10) 2012, Styczeń 2012, Rok wyd. IV, pp. 37-48.
 
48.
Prokopowicz D. (2017a). Bezpieczeństwo udostępniania informacji przez instytucje sektora publicznego oraz transferu danych niejawnych poprzez sieć Internet (in:) A. Gołębiowska, B. Zientarski (ed.), Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, pp. 91-114.
 
49.
Prokopowicz D., Gołębiowska A. (2021). Growing importance of ICT, Industry 4.0 and Big Data Analytics as key determinants of the development of The Financial Industry 4.0, (in:) A. Gołębiowska, M. Such – Pyrgiel, (ed.), Socio – economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2021, pp. 35-56.
 
50.
Prokopowicz D., Gwoździewicz S., Grzegorek J. (2020). Zastosowanie zaawansowanych narzędzi przetwarzania danych w dobie cyfryzacji (in:) Aleksandra Laskowska-Rutkowska (ed.), Cyfryzacja w zarządzaniu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, wrzesień 2020, pp. 93-128.
 
51.
Prokopowicz D., Komorowski P. (2021). Impact of the coronavirus pandemic (Covid-19) on financial markets and the economy (w:) International Journal of Legal Studies, International Institute of Innovation Science-Education-Development in Warsaw, December 2021, Issue 10, No. 2 (10) 2021, pp. 85-116, DOI: 10.5281/zenodo.5851358.
 
52.
Ritchie H., Roser M. (2017). Internet Users by World Region (in:) Internet portal OurWorldinData, Technology Adoption, Published online at OurWorldInData.org (https://ourworldindata.org/gra...), for: Science and Technology – World Bank, 2016, International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report and database, (http://data.worldbank.org).
 
53.
Roser M., Ritchie H. (2017). Monthly active users (in:) Technology Progress, Internet portal OurWorldinData, Published online at OurWorldInData.org, 25.06.2021 (https://ourworldindata.org/tec...).
 
54.
Saif H., He Y., Alani H. (2012). Alleviating data sparsity for twitter sentiment analysis, CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org).
 
55.
Such-Pyrgiel M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
56.
Suchorzewska A. (2010). Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warsaw: Publishing house Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 
57.
Sun Z. (2016). Big Data, Analytics and Intelligence, (w:) UNITECH Research Committee Seminar, Centre of Big Data Analytics and Intelligence, Department of Business Studies, Papua New Guinea University of Technology, 8 Nov 2016. BAIS No. 16002.
 
58.
Szpor, G., ed. (2013). Internet Cloud computing Przetwarzanie w chmurach, Warsaw: Publishing house C.H. Beck.
 
59.
The Internet of Everything, The age of Internet ubiquity has arrived, (in:) BI Intelligence Estimates, 24.10.2014, (https://www.businessinsider.co...).
 
60.
Wang H. et al. (2012). A system for real-time twitter sentiment analysis of 2012 us presidential election cycle, (in:) Proceedings of the ACL 2012 System Demonstrations, Association for Computational Linguistics.
 
61.
Warren J., Marz N. (2016). Big Data Najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym, Warsaw: Publishing house Helion.
 
62.
Websense Research Raport, 2011, (www.websense.com).
 
63.
Wociór, D., red. (2016). Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego, Warsaw: Publishing house C.H. Beck.
 
64.
Wróbel, P. (2014). Komunikacja elektroniczna. Zagrożenia i ich skutki dla organizacji, Gdańsk: Publishing house Uniwersytetu Gdańskiego.
 
65.
Złoch M. (2013). Dane przekute w zyski (in:) Bank. Financial Monthly, Temat numeru: Big Data and multi-channel access channels: myths and truth, November 2013, No. 11 (249), pp. 58-59.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top