Internet of Things platform as support for the digitization of enterprises on the example of the "Lingaro IoT Cloud Platform" project
 
More details
Hide details
1
Akademia WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
2
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 
 
Submission date: 2024-01-23
 
 
Acceptance date: 2024-02-25
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Małgorzata Such-Pyrgiel   

Akademia WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2024;55(1):21-35
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to show the possibilities of implementing the IoT platform into production processes. An example was the application prepared by the Polish IT company Lingaro Sp. z o. o.

Material and methods:
The material was based on research carried out as part of the project "RPMA.01.02.00-14-9403/17 "Internet of Things Platform - LINGARO IoT Cloud Platform" co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Masovian Voivodeship for the years 2014-2020 Priority Axis of the RPO WM I Use of research and development activities in the economy Action under the Priority Axis of the RPO WM 2014 - 2020 1.2 Research and development activities of enterprises.

Results:
The research allowed for the development of an application with a wide range of benefits and applications, including: consolidation of various forms of Internet data transfer, integration of various interfaces and IT systems, ability to manage event scenarios rather than single attributes, data recording on an external server of the platform, point data transfer from and to monitoring and control devices, ongoing recording of production processes of interest to the user.

Conclusions:
In the digital society, the development of digital technologies, artificial intelligence and data processing is clearly visible. The most important features include: extensive use of mobile technologies and smartphones and access to new digital products and services, as well as e-medicine, e-learning, new business models, the use of data processing mechanisms to predict social processes and phenomena. The above technologies constitute the substrate of the digital society, which was illustrated by the example of the Lingaro research project implemented and briefly described in this article.

 
REFERENCES (12)
1.
Gotz, M. (2018) Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a międzynarodowa współpraca gospodarcza, w: Ekonomista, Nr 4, ss. 385 – 403.
 
2.
Grodner, M., W. Kokot, P. Kolenda, K. Krejtz, A. Legoń, P. Rytel, R. Wierzbiński (2015) Internet Rzeczy w Polsce, Warszawa, IAB.
 
3.
Kiełtyka, L., O. Zgoń (2018) Współczesne formy komunikacji – jak zarządzać z wykorzystaniem internetu rzeczy i wszechrzeczy, w: Przegląd organizacji, Nr 2, ss. 24 – 33.
 
4.
Malucha, M. (2018) Internet rzeczy – kontekst technologiczny i obszary zastosowań, w: Studia i Prace WNEiZ US, Nr 54/2, ss. 51 – 69.
 
5.
Marszycki, M. (2023) Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT, itwiz.pl, Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT | ITwiz.
 
6.
Schwab, K. (2018) Czwarta rewolucja cyfrowa, Studio Emka.
 
7.
Sikorski, M., red. naukowa A. Roman (2020) Internet rzeczy, w: Real IT World, nr 1/2020, PWN.
 
8.
Smejda, P. (2016) Internet rzeczy (IoT) we współczesnej gospodarce. Rola, zadania i bariery rozwoju, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i zarządzanie, Nr 64, ss. 43 – 56.
 
9.
Such-Pyrgiel, M. (2019) Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Teece, J. D., (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning 43 (2–3), s. 172–194, cyt. za Such-Pyrgiel M., (2018), Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, Józefów 2018, s. 41.
 
11.
Toffler, A. (1984) The Third Wave, Random House.
 
12.
Traczyk, W. (2020) Internet Rzeczy w polskim przemyśle [Raport], Elektrotechnik. Internet Rzeczy w polskim przemyśle [RAPORT] | elektrotechnik AUTOMATYK.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top